• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2024 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği

 


YARATICI DRAMA KAYNAKLARI


ADIGÜZEL, H. Ömer. (1994). “Egitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratici Drama”. Çukurova Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi, 1. Egitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Cilt: 2, s: 522-532.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Egitim Iletisiminde Alternatif Bir Ögrenme Alani ve Yeni Bir Kültür Ortami: Çocuk Müzeleri”. 2. Bilisim Teknolojileri Isiginda Egitim Konferansi. Türkiye Bilisim Dernegi ve IEEE ODTÜ Ögrenci Kolu  13-15 Mayis.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Sanat Egitiminde Kültür  Pedagojisi Yaklasimi”. Yasadikça Egitim . Sayi 63, Temmuz/Eylül.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Türk Egitim Sisteminde Yaratici Drama Ögretmeni Yetistirme Sorunsali”.  VIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Egitim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, 1-3 Eylül, Trabzon

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Yirmibirinci Yüzyilin Yaratici Insanini Yetistirmede Egitsel Bir Etken Olarak Sanat/lar Egitiminin Önemi ve Gerekliligi”. Türk Sosyal Bilimler Dernegi, 6. Uluslararasi Sosyal Bilimler  Kongresi, 17-19 Kasim.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Yaratici Dramayi Tanimlayabilmek”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 61-70
ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000). “Yaratici Drama Ögretmeni Yetistirmenin Önemi ve Gerekliligi”. Egitim ve Yasam Dergisi . Kis, no.5, s:17-18
ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000).“Egitim Bilimlerinde (Güzel Sanatlar Egitiminde) Bir Uzmanlik Alani Olarak Kültür Pedagojisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Doktora Tezi.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000). “Müze Pedagojisinin Türkiye’deki Yansimalari ve Müzelerdeki Yaratici Drama Uygulamalari”. 3. Uluslararasi Tarih Kongresi. Tarih Yazimi ve Müzecilikte Yeni Yaklasimlar: Küresellesme ve Yerellesme. Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfi Yayinlari, s. 130-144

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000). “Türk Egitim Sisteminde Yaratici Drama Ögretmeni Yetistirme Sorunsali.. VIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalismalari. Derl. Z. Gökçakan. Trabzon : Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayinlari, s: 612-621

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). ” Drama Ögretmeni Yetistirme Programlari: Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Örnegi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 65-71

ADIGÜZEL, H. Ömer ve Nihan TOKGÖZ. (2001). “Müze Ortaminda Drama ile Yasantilara Dayali Ögrenme: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örnegi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 97-103

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Yaratici Dramanin Sosyal Bilgilerde Kullanimi”. Sosyal Bilgiler Ögretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler. Eyüboglu Egitim Kurumlari Yayinlari, s. 21-24
ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Bir Ögrenme Ortami Olarak Müzelerin Sosyal Bilgiler Ögretiminde Kullanilmasi”. Sosyal Bilgiler Ögretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler. Eyüboglu Egitim Kurumlari Yayinlari, s. 25-29

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Istanbul Koç (Sanayi) Müzesinde Oyun ve Drama ile Müze Egitimi. Ilkögretim Ögrencileri ile Yapilan Çalisma”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara , 22-24 Haziran.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Istanbul Askeri Müze’de  ve Ankara Cumhuriyet Müzesinde Tarih: Müzede Drama Uygulamasi”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara , 22-24 Haziran.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Müze Pedagojisi ve Müzelerde Yaratici  Drama ile Ögrenme Ortamlari Olusturma”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara , 22-24 Haziran.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Niçin Yaratici  Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 13-16

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002). (Editör). Yaratici  Drama 1985-1995 Yazilar . Ankara : Natürel Kitap Yayincilik

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002). “Ankara’da Drama Ögretmenlerinin/ Liderlerinin Çesitli Boyutlari ile Yasadiklari Sorunlar”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro.   Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2002. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari, s: 23-28

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002) “Ilkögretimde  Bir Drama Dersinin Yapilandirilmasi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 197-218

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002). “Müzede  Drama”. Drama ve Müze Pedagojisi.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Atölye Notlari. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 133-152

ADIGÜZEL, H. Ömer ve Nami Eren BESTEPE. (2002). “Yaratici Drama Yöntemi ile Insan Haklari Sergisinin Kazandirdiklari- Gençlerle Yapilan Bir Çalisma”. 5. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi. Degisen Türkiye’de Insan Haklari Açisindan Sosyal Hizmetler. 21-23 Mayis 1999. Sosyal Hizmet Uzmanlari Dernegi Yayinlari, s:290-297

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Okulöncesinde Oyun”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. S: 205-222.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). Kültür Pedagojisi.  Ankara: Natürel Yayincilik.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Yaraticilik Kuramlari”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.15-26

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Oyun ve Drama Iliskisi”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.91-108

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Okulöncesinde Drama Etkinlikleri ve Ortam”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.185-198

AKAR, Ruken. (2000). Temel Egitimin Ikinci Asamasinda Drama Yöntemi ile Türkçe Ögretimi: Dorohy Heatcote’un Uzman Rolü Yaklasimi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

AKBULUT, Hasan.  (1999). “Ankara Tiyatro Festivali’nde Yaratici Drama Forumu ve Çocuk Tiyatrosu Semineri”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak, s: 27

AKBULUT, Hasan.  (1999). “6. Drama  Seminerleri- Dönem Sonu Oyunlari Festivali” Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4, Temmuz, s: 27-28

AKBULUT, Hasan.  (2001). “8. Uluslararasi Egitimde Drama Semineri Ardindan”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 253-255

AKFIRAT, Fatma Önalan. (2001). “RPD Hizmetleri ve Yaratici Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 21-23

AKFIRAT, Fatma Önalan. (2001). “Özel Egitimde Yaratici Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Sayi 266,  s. 30-31

AKFIRAT, Fatma Önalan. (2002) “Bireysel Farkliliklari Olan Çocuklar Için Drama Lideri Farkliliklar Yaratabilir: Ilkögretimde Engelli Çocuklarla Yaratici Drama”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 45-56

AKFIRAT, Fatma Ö. (2003). “Yaratici Drama ile Iletisim Becerileri Gelistirme”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.269-294

AKIN ANTEPLI, Serap. (2000) “Drama Çalismalari ve Gençlik- Polis Egitiminde Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 95-100

AKIN ANTEPLI, Serap. (2001). “Drama Egitimi Almanin Yetiskinlerin Benlik Kavramlari Üzerine Etkisi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 121-130

AKIN ANTEPLI, Serap ve Digerleri.  (2003). “4-6 Yas Çocuklarinin Çesitli Araç-Gereç Kullanim Durumlarinda Yaratici Gücünü Saptamak Için Yapilan Bir Arastirmanin Yaratici Drama Çalismalarinin Içerigiyle Örtüsmesi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.125-126

AKIN, Meryem. (1993)“Farkli Sosyo Ekonomik Düzeylerdeki Ilkokul Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Sosyallesme Düzeyine Yaratici Drama Egitiminin Etkisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

AKIN, Meryem. (2001). “Istanbul’da Drama Çalismalari”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 24

AKMEHMET TEZCAN, Kadriye.  (2002). “Müze Ortaminda Ögrenme ve Drama”. Drama ve Müze Pedagojisi.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi..  Bildiriler  Tartismalar Atölye Çalismasi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 29-32

AKYOL KÖKSAL, Aysel. (2003). “Okulöncesi Egitimde Drama ve Örnek Çalismalar”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.63-76

ANTEPLI, Serap. (2001). “Yaratici  Drama Egitiminin Polisin Benlik Algilamasindaki Rolü”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 243-247

ARAL, Neriman ve Digerl. (1999).  “Bes Alti Yas Grubu Çocuklarda Yaratici Drama Egitiminin Alici Dil Gelisimine Etkisi”   Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4,  Temmuz, s: 10-14

ASLAN, Naci. (2000). Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2001). Dramaya Çok Yönlü Bakis . Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2000. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2001). “Drama ile Ögrenen Çocuk Unutmuyor”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 25

ASLAN, Naci. (2002). Drama ve Müze Pedagojisi. Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri 2001. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2002). Ilkögretimde Drama ve Tiyatro.   Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2002. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2003). Okulöncesinde Drama ve Tiyatro.   Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2003. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLANKARA, M. Sadik. (1995). “Uluslararasi Egitimde Yaratici Drama Semineri. Yaratici Dramada On Yil”. Milliyet Sanat Dergisi. Sayi 372.

AVSAR, Züleyha ve Digerleri. . (2003). “Bursa Ili Anaokullarinda Yaratici  Drama Uygulamalari”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.107-114

AY, Sila Oyat.(1997).“Yabanci Dil Ögretiminde Dramanin Kullanimi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

AYNAL, Songül.(1989).“Dramatizasyon Yönteminin Yabanci Dil Ögretimi Üzerine Etkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

BAYRAM, Emine ve Digerleri. (1999). Ilkögretim Drama 1. Ögretmen Için. Ankara: MEB Yayinlari

BASKAYA, Özgür. (2001). “Dört Drama Liderinin Yaklasimlarina Genel Bir Bakis ve Yaratici Dramada Temel Izlekler”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 83-88

BASKAYA, Özgür. 2002) “Ilkögretimde  Tiyatro”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 83-86

BAYINDIR, Arzu. (2003). “Küresellesme ve Okulöncesi Egitiminde Yaratici Dramanin Gerekliligi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.121-124

BOLTON , Gavin.(1985). “Changes in Thinking About Drama in Education”. Theory Into Practice . Educating Through Drama.Vol XXIV, No 3

BOOTH, David and Fred INGLIS. (1994). Drama and the Making of Meanings . Edited By: John Carey, Jim Clark, Tony Goode. National Drama Publications, UK

BOZTAS, Fahri. (2001). “Drama: Okyanusa Açilan Kapi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 131-132

BRANDES, Donna and Howard PHILLIPS. (1990). Gamesters’ Handbook . 140 Games for Teachers and Group Leaders. Stanley Thornes Publishers Ltd.

BÜYÜK, Gülsen. (2001). “Yaratici Dramadan Tiyatroya”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 24

BÜYÜK, Gülsen.  (2002). “Müzede  Drama, Drama Yöntemiyle Anadolu Medeniyetlerinden Frigya Uygarliginin Tanitilmasi”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler  Tartismalar  Atölye Çalismasi.. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 63-68

CANDAS Cemal ve Tülay SENEL. (2001). “Yaratici Dramanin Ögretim Teknigi Olarak Kullanilmasi Üzerine”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 133-138

COURTNEY, Richard.(1989). “Culture and the Creative Drama Teacher”. Youth Theatre Journal. Vol 3, No.4

ÇANDAR, Saliha.  (2000) “Drama Için”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 119

ÇEBI, Ahmet. (1985). “Aktif Ögretim Yöntemlerinden Rol Oynama”. Ankara Üniversitesi  DTCF. Tiyatro Bölümü. Yayimlanmamis  Lisans Tezi.

ÇIGDEMOGLU, Göksel. (2000). “Okulöncesi Çocuklariyla Yapilan Yaratici Drama Çalismalarinda Oyun”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.24-29

ÇIGDEMOGLU, Göksel ve Yasemin TOPÇU. (2002). “Dramaya Giris”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi.  Atölye Notlari. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 255-266

ÇEVIK, Kadir.(1988). “Dramatizasyonun Çocuk ve Oyuncu Egitimindeki Yöntemsel Kullanimi”.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.
ÇORUH, Selahattin. (1950). Okullarda Dramatizasyon . Ögretmen Dergisi Yayini II, Istanbul: Isil Matbaasi

DAYI, Nurten. (1997). “Anaokuluna Giden 5-6 Yas Grubu Çocuklarda Yaratici Drama Çalismalarinin Kisilik Gelisimine Etkisi”.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

DAYTON , Tian. (1990). Drama Games. Techniques for Self-Development. New York : Innerlook.

DERYOL, Sidika.  (2000) “Yaratici Dramanin Insan Hayatindaki Yeri ve Önemi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 120-121

DIRIM, Aygören. (1998). Okulöncesi Egitimde Yaratici Drama. Istanbul: Esin Yayinevi
EGITMEN, Aynur.(1995). “Arkeoloji Müzelerinin Egitim Ortami Olarak Etkinliginin Arttirilmasinda Yaratici Dramanin Yeri ve Önemi”. Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

EGITMEN, Aynur. (1999). “Yaratici Dramanin Bir Ögesi: Lider”. Yasadikça Egitim. Sayi 61, Ocak/Mart

EGITMEN, Aynur. (1999).  “Yaratici Drama Lideri”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2,  Ocak, s: 14-15

EGITMEN, Aynur.(1999).  “Lezzetin Öyküsü Sergisi’nde Yaratici Drama”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2,  Ocak, s: 20

EGITMEN, Aynur. (2002) “Ankara’da Yaratici Drama-Özel Ilkögretim Yaratici Drama”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 5-68

ERACAR, Emel.  (2002) “Egitimde  Dramanin Önemi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 107-109

ERDOGAN, Serap. (2003). “Okulöncesi Dönemde Çevre Egitimi ve Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.93-58

ERGÜN Selda. (2000). “Çagdas Oyunculuk ve Dogaçlama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.30-33

ERGÜN Selda. (2001). “Oyundan Tiyatroya”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 27-28

EROL, Gül. (2000) “3-6 Yas Grubu Çocuklariyla Ingilizce Egitimi ve Egitici Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 117-118

FARRIS,J.P. and J.PARKE.(1993). “To Be or Not To Be: What Students Think About Drama”. The Clearing House , Vol. March/April

FLEMING, Michael.(1995). Starting Drama Teaching. London : David Fulton Publishers

FLENNOY, Audrey J.(1992). “Improving Communication Skills of First Grade Low Achievers through Whole Language, Creative Drama and Different Sytles of Writing”. Thesis. Florida : Nova University

GAOLEN, Paul and Lesley WAGNER.(1992). “The Challenge of Drama: An Historical Investigation of Sati”. Teaching History. Vol.October

GECEGÖRÜR, Zafer. (2000). “Bartin’da Drama ve Psikodramanin Genel Dramadan Ayri Tutulmasi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 122-123

GIRGIN, Tugba. (1999). Türkiye’de Okul Öncesi Egitim Kurumlarinda Yaratici Dramanin Etkililigi.  Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

GÖKBULUT, Özlem. (2003). “Yasadigimiz Çevreye Duyarlilik Konusunun Okulöncesi Çagindaki Çocuklarla  Yaratici Drama Yöntemiyle Islenmesi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.99-106

GÖKDAG, Ebru. (2003). “Okulöncesinde Sözsüz Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.261-274

GÖKTAS,  Erbil . (2002) “Ilkögretimde Tiyatroya Bir Köprü: Dramatik Yazarlik- Tiyatro Pedagojisi Baglami”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 97-99

GÖKTAS,  Sema. (2002) “Ilkögretimde Drama Egitimi Bir Ütopya mi?”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 100-102

GÖNEN, Mübeccel ve Nursel Uyar DALKILIÇ. (1997). “Anaokuluna Devam Eden 60-72 Aylik Çocuklara Destekleyici Olarak Uygulanan Egitimde Drama Programinin Çocuklarin Dil Gelisimine Etkisinin Incelenmesi”. Editör: G. Haktanir. Okulöncesi Egitimi Sempozyumu: Okulöncesi Egitiminde Yeni Yaklasimlar. Ankara : Ankara Üniversitesi Yayinlari, s: 125-134

GÖNEN, Mübeccel ve Nursel Uyar DALKILIÇ. (1998). Çocuk Egitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar. Epsilon Yayincilik Hiz. Tic. San. Ltd. Sti.

GÖNEN, Mübeccel. (2000). “Çocuk Egitiminde Yaratici Drama Yönteminin Kullanilmasi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 34-40

GÖNEN, Mübeccel. (2001). “Özürlü Çocuklarin Egitiminde Drama. Dramaya Çok Yönlü Bakis..  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 37-42

GÖNEN, Mübeccel. (2003). “Egitimde Drama Kursuna Katilan Yetiskinlerin Kurs Öncesi ve Kurs Sonrasindaki Drama Bilgilerinin Karsilastirilmasi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.59-64

GÖNEN, Mübeccel. (2003). “Okulöncesi Egitiminde Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.173-188

GÜNES, Suat Ahmet. (2000). “1995 Yilinda Diyarbakir ‘da Yapilan Yaratici Drmama Kursu ve Drama Teknigi ile Bir Tiyatro Oyununun Sergilenmesi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik,S: 41-45

GÜNES,  Suat. (2002) “Ilkögretimde Ögrencilerin Derslerle Ilgili Ile Dramanin Iliskisi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 103-106

GÜNEYSU, Sibel. (1991).”Egitimde Drama”. YA-PA 7.Okul Öncesi Egitimi ve Yayginlastirilmasi Semineri, Eskisehir .

GÜNEYSU, Sibel. (1999). “Çok Yönlü Zeka ve Egitimde Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 45-52

GÜNEYSU, Sibel. (2001). “Duygusal Zeka ve Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 21-26

GÜNEYSU, Sibel.  (2003). “Okulöncesinde Hangi Tekniklerle ve Kimlerle Drama?”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.153-168

GÜVEN, Ismail. (2003). “Drama Ögrenme Ögretme”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.139-152

GÜVEN, Ismail. (2003). “Okulöncesinde Toplumsal Yasam ve Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.199-212

HAKTANIR, G. ve  I. BESER (1997). “Yaratici Drama ve Oyunla Egitim Uygulamalari”. Editör: G. Haktanir. Okulöncesi Egitimi Sempozyumu: Okulöncesi Egitiminde Yeni Yaklasimlar. Ankara : Ankara Üniversitesi Yayinlari, s: 105

HEATCOTE, Dorothy and Phyl HERBERT.(1985). “A Drama of Learning: Mantle of the Expert”. Theory Into Practice. Educating Through Drama .Vol XXIV, No 3

HEATHCOTE, Dorothy and Betty WAGNER.(1990). Drama as a Learning Medium . Stanley Thornes,  Publishers Ltd., 6 ed.

HEATHCOTE, Dorothy and Gavin BOLTON.(1995). Drama for Learning.  Dorothy Heatcote’s Mantle of the Expert Approach to Education. Dimensions of Drama. General Editor: Cecily O’Neill. Heinemann Portsmouth.

HEAP, Brian.(1997). “Lickle-Lickle Mek Nuff-Nuff:Drama Research and Curriculum Development: the Case of the Jamaican R.O.S.E. Drama Curriculum”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference.University of Exeter , April 8th-12 th

HORNBROOK, David.(1993). Education in Drama: Casting the Dramatic Curriculum . UK : The Falmer Press

HUNDERT, Debra.(1996) “Collaborating on Drama and the Curriculum: A Site-Based, Peer-Mediated, Teacher In-service Project”. Research in Drama Education .Vol.1, No.2.

ILHAN, Ayse Çakir. (1997). “Ilkögretimde Sanat Egitimi ve Egitsel Yaratici Drama”. Yasadikça Egitim. Sayi 54, Eylül/Ekim

ILHAN, Ayse Çakir. (1999). “Ilkögretimde Resim Is Dersinde Yaratici Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi.
ILHAN, Ayse Çakir. (1999). “Sanat Egitiminde Yaratici Dramanin Yeri”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 10-13

ILHAN, Ayse Çakir ve Ayse OKVURAN. (1999). “Okulöncesi Ögretmenleri ve Resim-Müzik-Drama Kursu”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 19

ILHAN, Ayse Çakir. (2001). “Ilkögretimde Resim Is Dersinde Yaratici Drama Yönteminin Kullanimi”.  Iletisim. Ankara : Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 249-251

ILHAN, Ayse Çakir. (2002). “Drama Liderinin Yetistirilmesinde Çagdas Sanat Akimlarinin Yeri”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2002. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari, s: 17-21

ILHAN, Ayse Çakir. (2003). “Okulöncesi Yaraticilik ve Sanat Egitimi”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.27-48

ILHAN, Ayse Çakir. (2003). “Okulöncesinde Sanatlar Egitimi ve Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.245-260
KAF, Özlem. (1999). “Hayat Bilgisi Dersinde Bazi Sosyal Becerilerin Kazandirilmasinda Yaratici Drama Yönteminin Etkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KALKANCI, Aylin.(1991). “Dramatizasyon Yönteminin Okulöncesi Egitimde Kullanimi”. Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KARACA,  Biriz Nurdan.. (2001). “Yasantimdaki  Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 139-140

KARADAG, Nesrin. (2002) “Yeni Bin Yila Girerken… Aktif Ögrenme ve Yaratici Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 70-75

KARADAG, Nesrin. (2002) “Yaratici Dramanin Ögretim Teknigi Olarak Kullanilmasi ve Ilkögretim 3. Sinif Ögrencileriyle Özgürlük Kavrami Üzerine Bir Çalisma”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 91-96

KARDASH, Carol Anne and Lin WRIGHT.(1987).  “Does Creative Drama Benefit Elementary School Students: A Meta-Analysis”. Jouth Theatre Journal .Vol 1, No 3

KASE-POLISINI, Judith and Barbara SPECTOR.(1992). “Improvised Drama: A Tool for Teaching Science”. Jouth Theatre Journal .Vol 7 ., No 1

KAVSAOGLU, Sinem.(1990). “1.5 -2 ve 4.5 -5 Yas Çocuklarinin Oyun Yöntemi ile Büyük-Küçük ve Uzun-Kisa Kavramlarinin Islev ve Dil Düzeylerinde Degerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KITSON, Neil and Ian SPIBY. (1997). Drama 7-11. Developing Primary Teaching Skills. Curriculum in Primary Practice. London: Butler and Tanner Ltd.

KOCAYÖRÜK, Ayse. (2000). “Ilkögretim Ögrencilerinin Sosyal Becerilerini Gelistirmede Dramanin Etkisi” . Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KOCAYÖRÜK, Ayse. (2004). Duygusal Zeka Egitiminde Drama Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayincilik.

KOÇ, Filiz. (1999). Egitimde Yaratici Dramanin Ögrenmeye Etkisi. (Sosyal Bilgiler Ögretiminde Bir Yöntem Olarak). Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KOÇAK, Duygu. (2000) “Drama Çalismalarinda Dogaçlama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 114-116
KUYUMCU, Nihal ve Luciano IOGNA. (2001). Haydi Çocuklar Sahneye . Ankara: Kültür Bakanligi Yayinlari 2617. Sanat – Tiyatro Eserleri Dizisi/ 330-196

KUYUMCU, Nihal. (2003). Çocuklarla Tiyatro. Egitimde Tiyatro. Istanbul: Papirüs Yayincilik.
KÜÇÜKAHMET, Leyla ve Digerleri. (2001). Ilkögretimde Drama. Ankara: Nobel Dagitim.

LEVENT, Tamer. (1999). “Polis Egitiminde Drama”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 3-4, Nisan-Temmuz, s: 5

LEVENT, Tamer. (1999). “Drama Kültürünü Olusturmak”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak, s: 7-9

LEVENT, Tamer. (2001). “Demokrasi Kültürü, Iletisim ve  Drama”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 231-235

MCCASLIN, Nellie. (1990). Creative Drama in  the Classroom . California: Longman 5th.Ed.
MEB. (1999). Drama 1. Komisyon. Ankara: MEB Basimevi.

MOORE, H.M and H.CALDWELL.(1993). “Drama and Drawing for Narrative Writing in Primary Grades”. The Journal of Educational Research . Vol 87, No 2.

MULLER, Renee.(1997). “The New South Africa-A Rebirth for Drama in Education”. Researching Drama and Theatre in Education . International Conference.University of Exeter, April 8th-12 th

NEEDLANDS, Jonothan. (1995). Structuring Drama Work. A Handbook of Available Forms in Theatre and Drama. Edited by: Tony Goode. Cambridge University Press.

NIXON, Jon. (1988). Teaching Drama. A Teaching Skills Workbook (Focus on Education). London: MacMillan Education Ltd.
O’HARA, Michael.(1997).“Process and Product: Some Perspectives on the Effect of  Presentation and Performance in Preparing PGCE Secondary English Students to Teach Drama”. Researching Drama and Theatre in Education . International Conference.University of Exeter, April 8th-12 th

OKVURAN, Ayse.(1993). “Yaratici Dramanin Kullanilabilecegi Alanlar”. Kültür Gençlik Dergisi. Ankara: Kültür Bakanligi Yayinlari, no.60. s: 21-22

OKVURAN, Ayse.(1995). “Sanatsal Kültürel Donanima Yaratici Drama Bir Katki Getirir mi?”. Hacettepe Üniversitesi Egitim Bilimleri Kongresi. 6-8 Eylül

OKVURAN, Ayse.(1995). “Çagdas Insani Yaratmada Yaratici Drama Egitiminin Önemi ve Empatik Egilim Düzeylerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi, Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 27, Sayi1

OKVURAN, Ayse. (1999). “Ankara’da John W. Somers ile  Drama Çalismalari”.  Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 2, Ocak,  s: 25.

OKVURAN, Ayse. (1999). “Exeter Raporu”.  Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 3,4, Temmuz,  s: 52.

OKVURAN, Ayse.  (2000) “Drama Etigi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 86-88

OKVURAN, Ayse.(2000). “Yaratici Dramaya Yönelik Tutumlar”. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Doktora Tezi.

OKVURAN, Ayse.(2001). “Drama Ögretmeninin Yetisimi Sorunsali”. Ögretmen Dünyasi Dergisi. Mayis, Sayi 257,  s. 19-20

OKVURAN, Ayse.  (2003) “Drama Dersinin Yapilandirilmasi ve Içerigi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 41-43

OLIVA, Peter. (1988). Developing the Curriculum. Sec.Ed. Boston: Scott, Foresman and Company.

OLGUN, Nalan.  (2003). “Okulöncesinde Drama Etkinliklerinde Dagarcik”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.275-294

OLUSUM. (2002). Olusum: Türkiye Drama Bibliyografyasi . Özel Sayisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Bülteni, Sayi 17

O’NEIL, Cecily. (1989).  “Dialogue and Drama: The Transformation of Events, Ideas and Teachers”. Language Arts.Vol 66, No 2.

O’NEIL, Cecily.(1995). Drama Worlds. A Framework for Process Drama. NH:Heinemann.
O’NEIL, Cecily ve Alan LAMBERT.(1990) Drama Stuructures. A Practical Handbook for Teachers. London: Hutchinson.

O’TOOLE, John. (1992). The Process of Drama. Negotiating Art and Meaning . London: Routledge

ÖKTEM, Nurhan. (1999). “Ankara Üniversitesi Gelistirme Vakfi Özel Lisesi Drama Yönemi ile Kurtulus Müzesi Gezi Uygulamasi”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 2, Ocak,  s: 23-24

ÖMEROGLU, Esra. (1990).“Anaokuluna Giden 5-6 Yasindaki Çocuklarin Sözel Yaraticiliklarinin Gelisiminde Yaratici Drama Egitiminin Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayimlanmamis Doktora Tezi.

ÖMEROGLU, Esra. (1991).“Okulöncesi Ögretmenin Niteliginin Gelistirilmesinde Yaratici Drama Egitiminin Rolü”. Egitimde Nitelik Gelistirme Sempozyumu . Istanbul: Kültür Koleji Yay.  13-14 Nisan.

ÖMEROGLU, Esra. (1991). “Yaratici Drama Egitiminin Ingiltere’de Okulöncesi Egitimde Kullanilmasiyla Ilgili Bir Inceleme”. YA-PA 7. Okulöncesi Egitim ve Yayginlastirilmasi Semineri . Eskisehir: 25-27 Nisan.

ÖMEROGLU, Esra. (1991)“Okulöncesi Isitme Engelli Çocuklarin Kaynastirilmasinda Yaratici Drama Egitiminin Kullanilmasi”. Çagdas Egitim . s. 31-33

ÖMEROGLU, Esra ve Hale DERE (2002). “Inceleme Gezilerinde  Dramanin Kullanilmasi”. Drama ve Müze Pedagojisi.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 33-38

ÖNDER, Alev. (1999). Yasayarak Ögrenme Için Egitici Drama-Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. Istanbul: Epsilon Yayincilik.

ÖNDER, Alev. (2003). “Okulöncesinde Drama Sonrasindaki Etkinlikler”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.169-184

ÖZER Derya ve Canan UDIL.  (2003). “Dramaya Giris”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.237-244

ÖZDEMIR, Emin. (1965). Uygulamali Dramatizasyon . Ögretmeni Isbasinda Yetistirme Bürosu Yayinlari. Itanbul: Güzel Istanbul Matbaasi.

ÖZDEN, Yüksel. (2003). Ögrenme ve Ögretme. 5. Baski, Ankara: Pegem A  Yayincilik.
ÖZTÜRK, Ali.(1997).“Yaratici  Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen           Adaylarinin Sözel Iletisim Becerilerine Etkisi” .  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler         Enstitüsü.Yayimlanmamis Doktora  Tezi.

ÖZTÜRK, Ali.(1998).“Ögretmen Yetistirmede Yaratici Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen Adaylarinin Sözel Iletisim Becerilerine Etkisi”. Egitim Bilimleri Kongresi Konya Selçuk  Üniversitesi Egitim Fakültesi.. Konya: 9-11 Eylül

ÖZTÜRK, Ali.(1999).“Ögretmen Yetistirmede Yaratici Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen Adaylarinin Sözel Iletisim Becerilerine Etkisi”. Egitimde Tiyatroda   Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4 , Temmuz,  s: 33-35.

ÖZTÜRK, Ali.(1999).“Yaratici Drama Yöntemiyle Fen Bilgisi Ögretimi”. Egitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik  Üniversitesi Egitim Fakültesi. Trabzon: 2 Eylül

ÖZTÜRK, ALI.   (2000) “Yaratici Drama ve Müzik”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 76-81

ÖZTÜRK, Ali (2001). “Drama Uygulamalarindaki Güncel Sorunlar”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 115-120

ÖZTÜRK, Ali. (2001). Yaratici Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen Adaylarindaki  Sözel Iletisim Becerilerine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Egitim Fakültesi Yayinlari, No. 79

ÖZTÜRK, ALI.   (2002) “Ilkögretimde  Drama ve Müzik”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 189-196

ÖZTÜRK, ALI. (2003). “Okulöncesi Yaratici Dans/ Devinim”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.65-78

ÖZTÜRK, ALI. (2003). “Okulöncesi Yaratici Müzik”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.79-90

ÖZTÜRK, C. ve Digerleri (2000).“Drama Etkinliklerinin Sosyal Bilgiler Ögretiminde Kullaniminin  Ögrencilerin Derse Yönelik Algisi Üzerindeki Etkisi”. VIII. Egitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalismalari.  Derleyen: Z. Gökçakan. Trabzon: Karadeniz Teknik  Üniversitesi Yayinlari, 504- 509

ÖZTÜRK, Ferda.(1996).“Okulöncesi Dönem Müzik Egitiminde Dramanin Kullaniminin Etkinligi (5-6 Yas Grubu). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

PHILBIN, M. and J.S.MYERS.(1991).“Classroom Drama”. The Social Studies .Vol 82, No 5

ROBBIE, Sheila.(1997).“Along the Yellow Brick Road:Weaving Metaphors in the Foreign Language Classroom”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference.University of Exeter, April 8th-12 th

ROSENBERG, Helane S.(1989).“Transformations Described: How Twenty-Three Young People Think About and Experience Creative Drama”. Jouth Theatre Journal.Vol 4, No 1

SAN, Inci ve digerleri.(1990). Ankara’da  Yaratici Drama . Ankara:  Türk Alman Kültür Merkezi Yayini.

SAN, Inci. (1991).“Egitim-Ögretimde Yasayarak Ögrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratici Drama”. Egitimde Nitelik Gelistirme Sempozyumu . 13-14 Nisan. Istanbul: Kültür Koleji Yayinlari

SAN, Inci.(1991).“Egitimde Drama”. TED Ankara Koleji Vakfi Özel Lisesi Ilk Kisim Ögretmenlerine Yönelik Egitimde Drama Semineri Açis Konusmasi, 2 – 6 Eylül

SAN, Inci.(1991).“Yaratici Drama, Egitsel Boyutlari”. I. Izmir Egitim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi. 25-27 Kasim.

SAN, Inci. (1992).  “Evrim Içinde Sanat Egitimi Politikalari. Sanat Egitimi-Yeni Yaklasimlar”. Ankara  Üniversitesi  Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.   Cilt 25, Sayi 2.

SAN, Inci.(1992).“Egitsel Yaratici Drama”. ASSITEJ Türkiye Merkezi Semineri . 25-26 Mayis.
SAN, Inci.(1993).“Toplumsal Degisme ve Degisen Sanat Egitimi”. Anadolu Üniversitesi Yayin No. 762. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayini no. 4, Sayi:1

SAN, Inci.(1994).“Ankara’da Besinci Uluslararasi Yaratici Drama Semineri”. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:27, Sayi 1, s. 69-81

SAN, Inci.(1995).“The Development of Educational Drama in Turkey”. Stage of Art. ABD: Summer, s. 32-33

SAN, Inci.(1996).“Yaraticilik Egitimi Için Gerekli Yenilikler. Bir Sanat Egitbilimci Gözüyle”. Egitimimize Bakislar . Istanbul: Kültür Koleji Vakfi Yayinlari, No 1.

SAN, Inci.(1997). (Derl.) Drama-Maske-Müze. Türk Alman Kültür Isleri Kurulu Yayin Dizisi 12. Ankara: ISKUR Matbaacilik

SAN, Inci ve Ayse OKVURAN.(1997)“The Development of Drama in Education in Turkey”.Researching Drama and Theatre in Education. International Conference . University of Exeter, April 8th-12th.

SAN, Inci.(1997).“Ankara’da Yaratici Drama Çalismalari”. Çocuk Kültürü . Çagdas Yasami Destekleme Dernegi Yayini, Istanbul.

SAN, Inci.(1998).“Sanatla Egitim Üzerine Düsünceler”. MEB Dergisi, Egitim-Sanat-Kültür Sayisi . Sayi 139, s.21-23, Ankara

SAN, Inci.(1998).“Müze Egitbilimi Nasil Gelisti?”. Milliyet Sanat Dergisi , Sayi. 444, s. 21-23

SAN, Inci.(1998).“Sanatlar Egitimi”. MEF Okullari 2. Egitim Sempozyumu, 21. Yüzyilin Esiginde Türk Egitim Sistemi: Sorunlar, Çözümler, Öneriler, Perspektifler. S. 22. 20 Kasim, Istanbul.

SAN, Inci.(1999). “Türkiye’de  Yaratici Drama Çalismalarinin Dünü ve Bugünü”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 3-6.

SAN, Inci.(1999). “Müze ve  Drama”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4, Temmuz,  s: 3-4.

SAN, Inci.(2001). “Türkiye’de Egitimde Yaratici Drama Çalismalarinin Gelisimi”. Iletisim . Ankara: Gazi Üniversitesi, Iletisim Fakültesi Basimevi. Bahar, 9. s: 221-230

SAN, Inci.(2001). “Drama’ya Bakis Olumlu”. Ögretmen Dünyasi, Mayis, Sayi 257, s. 17-18

SAN, Inci.(2001). “EgitimdeDramanin Kisa Tarihçesi”. Çagdas Egitimde  Kültür ve Sanat . Çagdas Yasami Destekleme Dernegi Yayini 14, Istanbul: Mart Matbaacilik Sanatlari Ltd.Sti. s.81-89

SAN, Inci.(2003). Drama ve Ögretim Bilgisi . (Yayina Hazirl.). 2. Baski. V. Uluslararasi Egitimde Drama. Ankara: Naturel Yayinlari, No. 11

SAN, Inci.(2003). V. Uluslararasi Egitimde Drama. (Yayina Hazirl.) Ankara: Naturel Yayinlari, No. 12

SAN, Inci.(2003). “Beyin, Devinim, Tümel Ögrenme ve Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.31-44

SAN, Inci. (2003). “Yaraticilikta Temel Kavramlar”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi          Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.1-14

SAN, Inci. (2003). “Dramada Temel Kavramlar”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.109-120

SAGLAM, Tülin. (1998). Egitimde Drama ve Türk Çocuklarinin Ritüel Nitelikli Oyunlarinin Egitimde Dramada Kullanimi”. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Doktora Tezi.

SELVI, Kiymet ve Ali ÖZTÜRK. (2000). Yaratici Drama Yöntemiyle Fen Ögretimi. TED Egitim ve Bilim. Cilt 25, Sayi 116, s. 42-46

SELVI, Kiymet ve Ali ÖZTÜRK. (2000).“Yaratici Drama Yöntemi ile Fen Ögretimi”. VIII. Egitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalismalari. Derleyen: Z. Gökçakan. Trabzon: Karadeniz Teknik  Üniversitesi Yayinlari, 486-494

SENEMOGLU, Nuray. (1997). Gelisim Ögrenme ve Ögretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Ani Yayincilik.

SIMPSON, Linda Jane. (1997). “Developing Through Drama Young Children’s Thinking Skills in Relation to Reading and Writing”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference. University of Exeter. 46

SOMERS, John.(1991).“Time Capsule: A Fusion of Drama and History”. Teaching History . Vol.October

SOMERS, John.(1995). Drama in the Curriculum. Great Britain: Cassell Educational Limited

SUNGUR, Nuray. (2001). Yaratici Okul Düsünen Siniflar. Istanbul: Evrim Yayinevi, Psikoloji Dizisi: No. 11.

TAHTA, Fatma.  (2000) “Egitimde Drama Nedir? Ögretmen Yetistirme Lisans Programinda Yeri”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 92-94

TAYLOR, Philip. (1996). Researching Drama and Arts Education Pradigms and Possibilities . London: Falmer Press.

TOKGÖZ AKSOY, Iffet.  (2003). “Okulöncesinde Maske ve  Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.118-120

TOWNSEND, Jane.(1987).“Wondering Questions in Creative Drama”. Jouth TheatreJournal . Vol 2, No 1

TUGRUL, Belma. (2001). “Ögrenme ve Ögretme Sürecinde Nasil Daha Yaratici Olabiliriz?”. Dramaya Çok Yönlü Bakis..  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 37-42

TUGRUL, Belma. (2003). “Içinizdeki Yaraticiligi Kesfedin”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.189-204

TUGRUL, Belma. (2003). “Drama Ögrenme Ögretme”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.121-138

TUGRUL, Belma. (2003). “Okulöncesinde Dramayla Fen ve Matematik Egitimi”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.213-230

UYSAL, Nurten. (1996). “Anaokuluna giden 5-6 Yas Grubu Çocuklarda Yaratici Drama Çalismalarinin Sosyal Gelisim Alanina Olan Etkisinin Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

UZMEN, Selay. (2003). “Okulöncesi Çocuk Yazini ve Yaraticilik”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.49-64

UZMEN, Selay. (2003). “Okulöncesinde Çocuk Yazini ve Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.231-244

ÜSTÜNDAG, Tülay .(1989). “Dramatizasyon Yöntemi”. Plandan Uygulamaya Ögretim. Doç. Dr. Mürüvvet Bilen. Ankara: Sistem Ofset, s: 96-101.

ÜSTÜNDAG, Tülay.(1996). “Yaratici Dramanin Üç Boyutu”. Yasadikça Egitim. Kasim/Aralik. Sayi: 49, s: 19-23.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1997).”Vatandaslik ve Insan Haklari Egitimi Dersinin Ögretiminde Yaratici Dramanin Erisiye ve Derse Yönelik Ögrenci Tutumlarina Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., Yayimlanmamis Doktora Tezi.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1997). “The Advantages of Using Drama as a Method of Education in Elementary Schools”. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi . Sayi: 13, s : 89-93.
ÜSTÜNDAG, Tülay. (1998).”Yaratici Drama Egitim Programinin Ögeleri”. TED Egitim ve Bilim.     Sayi  107, Cilt 22, S: 30-37.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1998).”Yabanci Dil Ögretim Uygulamalarinda Bir Yöntem Olarak Yaratici Dramanin Yeri”. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi . Sayi 66, s: 27-33

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1998). “Vatandaslik ve Insan Haklari Egitimi Dersinin Ögretiminde  Yaratici Dramanin Erisiye ve Derse Yönelik Ögrenci Tutumlarina Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi. Sayi: 14, s: 133-138.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Duygusal Zeka, Duyussal Özelikler ve Yaratici Drama”. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. Sayi: 75, s: 18-23.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “1998 Yaz Aylari Yaratici Dramayla Geçti”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 16-18.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “The Effects of Creative Drama in the Teaching of Citizenship and Human Rights Education”. Phd. Dissertation Abstract. Research in Drama Education . Vol. 4,  No.1, p.145.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Yaratici Drama Kurslari Katilimcilari Kimlerdir?”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi:3-4,Nisan-Temmuz,s: 21-24

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Çukurova’da Egitimde Drama Semineri”. Derleme. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3-4, Nisan-Temmuz, 38-44.
ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Yaratici Dramanin Bir Yöntem Olarak Ilkögretimde Kullanilmasi”. Ögrenmenin Olusumu: Ögretme,  Model, Strateji ve Teknikleri. Ilkögretimde Etkili Ögretme ve Ögrenme Ögretmen El Kitabi. Modül 1. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Egitim Fakültesi Yayini, s: 117-133.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Yaratici Drama”. Planlamadan Degerlendirmeye Ögretme Sanati. Özcan Demirel. Ankara: Pegem A Yayincilik, s: 99-115.

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2000). “Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farkliliklar Kavramlarindan Yaratici Dramaya”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.17-23

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2000). Yaratici Drama Ögretmenimin Günlügü. Ankara:Pegem A Yayincilik

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2000). Yaraticiliga Yolculuk. Ankara: Pegem A Yayincilik.

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2001) “Iletisim Sürecinde Yaratici Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 29-36.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2001) “Yaratici Dramanin Bir Yöntem Olarak Ilkögretimde Kullanilmasi”. Ögrenmenin Olusumu: Ögretme, Model, Strateji ve Teknikleri. MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Baskanligi. Ilkögretimde Etkili Ögretme ve Ögrenme Ögretmen El Kitabi. Modül 1 . s: 78-89.

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2001). “Ögrenme Ögretme Sürecinde Yaratici Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 187-202.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2001). “Iletisim Becerilerini Gelistirmede Yaratici Drama”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 237-242.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2001) “Zeka ve Yaratici  Egitim Sürecinde Ögrenme Ortami”. Bilim ve Aklin Aydinliginda Egitim. MEB Yayimlar Dairesi Baskanligi, Yil: 2, Sayi: 22, s: 41-51

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2002) “Zeka ve Yaratici  Egitim Sürecinde Ögrenme Ortami”. Egitimde Zeka ve Yaraticilik. Bilgi, Belge, Kilavuzlar. Türkiye Zeka Vakfi ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi, Ankara: MEB Basimevi, s: 58-71

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Ögrenmenin Tadi”. Kariyerin. IAT Turizm Ticaret Ltd.Sti. Nisan, Sayi: 2, s:  2

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Bir Yöntem Olarak Yaratici Drama”. Plandan Uygulamaya Ögretim . Prof. Dr. Mürüvvet Bilen. Ankara: Ani Yayincilik, s: 189-203

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Ilkögretim Programlarinda Elestirel Düsünme Becerileri ve  Yaratici Drama”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 29-40

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002). “Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe Derken…”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi.  Atölye Notlari. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 219-254

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Izci Liderlerinin Egitim Programlarinda Yaratici Drama”. II. Ulusal Izcilik Sempozyumu. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi, 16-17 Kasim, Konak-Izmir. s: 113-123.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003). “Ögrencilerle Nasil Oyun Çikaririm?”. VII. Uluslararasi Egitimde Yaratici Drama Semineri. Ankara 1997. Gunter Mieruch Atelyesi Raporu. Yayina Hazirlayan: Prof.Dr. Inci San. Ankara: Natürel Yayinlari, No.12 .s: 67-76

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Yaraticilik”. Adim.   Hafize Özal Ilkögretim Okulu Bülteni. S: 1, s: 5

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Izci Liderlerinin Egitim Programlarinda Yaratici Drama”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi. Genç Izci Haber Bülteni . Ocak, s: 8-19

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Izci Liderleriyle Yaratici Drama Kursu”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi, Genç Izci Haber Bülteni. Temmuz, s: 4-7

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Yaratici Dramayla Anlama ve Anlatma”. Yasadikça Egitim . S: 80, s: 35-38.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003)  “Ben’den Biz’e Yolculuk: Yurttas 2003″. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri.  Atölye Notlari. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 245-268
ÜSTÜNDAG, Tülay. (2004) “Yaratici Drama Kursunda Yeniden Izcilerle Olmak…”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi. Genç Izci Dergisi .  Mart,  s: 3

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2004) “II. Yaratici Drama Kursu’nun Degerlendirilmesi”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi. Genç Izci Dergisi .  Mart,  s: 7-10

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2004) “Ögrenmeye Gönüllülük ve Gönüllü Ögrenme”. CEMRE . Kahramanmaras Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Dergisi.  s: 18

WAGNER, Betty Jane and Dorothy HEATHCOTE. (1990). Drama as a Learning Medium. Stanley Thornes, Publishers Ltd. 6 Ed.

WIDDOWS, Joy.(1997).“Supportive and Oppositional Behaviours in Educational Drama”. Researching Drama and Theatre in Education . International Conference. University of Exeter, April 8th-12 th

WILKINSON, Joyce A. (1993). (Edited By). The Symbolic Dramatic Play-Literacy Connection: Whole Brain, Whole Body, Holistic Learning . Consulting Editor Elizabeth Rike. USA: Ginn Press

WOOLLAND, Brian. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School . The Effective Teacher Series. UK: Longman Group Ltd.

YAGCI, Çigdem.(1995).“Müzik Egitimi ve Bir Yöntem Olarak Yaratici Drama Iliskisi: Örnek Bir Model Önerisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

YASSA, Nevine.(1997).“High School Students’ Involvement in Creative Drama: The Effects on Social Interaction”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference. University of Exeter, April 8th-12th

YEGEN Gülsen. (2002) “Ilkögretimde  Egitim Amaçli Tiyatro Çalismalari”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 69-75

YUVANÇ, Ahmet.  (2003). “Öyküden Oyuna Oyundan Sahneye”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.223-236

YÜKSEL, Reyhan.  (2001). “Drama Etkinlikleri ve Önceki Yasantilar”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 109-114

f t g m