• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2024 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği
YARATICI DRAMANIN TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ


Çağdaş Drama Derneği, İnci SAN ve Tamer LEVENT öncülüğünde 5 Mart 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. ÇDD drama çalışmalarının eğitimde ve tiyatroda yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak tiyatro ve eğitim ilişkisini incelemek amacı ile kurulmuştur. Yaratıcı Dramanın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi, çocuk ve gençlerde yaratıcı kişilik gelişimini sağlamak ve/veya hızlandırmak bakımından bir öğretim yöntemi ve ayrıca başlı başına bir disiplin olarak yerleşmesini, tiyatroda da bir eğitim yöntemi olarak yaygınca kullanılmasını sağlamak bu konularda araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalara destek olmak, bunun için seminer ve atölyeler düzenlemek de derneğin amaçları arasındadır.

 

inci San tamer levent
Prof.Dr. İnci SAN Tamer LEVENT

San 1936’da Ankara’da doğdu. 1955’de Ankara Kız Lisesi’ni, 1959’da DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Suat ve Samim Sinanoğlu, Yaşar Önen, İrfan Şahinbaş, Melâhat Özgü gibi profesörlerin öğrencisi oldu. 1965’de aynı Fakülte’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Bu bölümde de Ekrem Akurgal, K.Otto-Dorn gibi öğretim üyeleriyle çalıştı. 1965’de Ord. Prof. Suat Kemal Yetkin’in  Sanat Tarihi asistanı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne girdi. 1967’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Güzel Sanatlar Eğitimi asistanı olarak girdi. 1971’de Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1974’de “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1977-1978 yılında Federal Almanya’nın Stuttgart kentinde sanat eğitimi ve pedagojisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Stuttgart Waldorf Pedagojisini inceledi. 1981’de “Sanat Eğitimi Kuramları” adlı tezi ile Sanat Tarihi ve Estetik doçenti ünvanını kazandı.

1978 ve 1979 yıllarında Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Danışma Kurulu’nda, 1983-1986 yıllarında da aynı Bakanlığın Sanat Eserleri Yayın Kurulu’nda çalıştı.

1982 yılından bu yana Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten İnci San, 1974’den bu yana Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini;  20. yy. Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiş ve vermektedir. 1986-1988 yıllarında ayrıca Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Plastik Santlar ve İç Mimari bölümlerinde, lisans ve lisansüstü düzeyde Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi derslerini verdi. 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

1989’da ASSITEJ (Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi’nin kuruluşunda, 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Halen bu derneğin onursal başkanıdır. 1997’de Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)’ni kurdu, başkanlığını yürütmektedir.

1994-1996 öğretim yılından başlayarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmüştür.

İnci San Türkiye’de, Almanya’da ve İngiltere’de, Sanat Eğitimi, Sanat ve Kültür ve Eğitimde Drama gibi konularda pekçok konferans, seminer ve açık oturuma katıldı. Üçünde editör olmak üzere 6 kitabı, 60’tan çok makale ve bildirisi yayınlandı.

Alman Kültür Derneği ve The British Council ile ortak seminerler düzenleyerek etkin işbirliği içindedir.

ASSITEJ, ÇDD, SEDER’le birlikte Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Derneği, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu üyesidir.

Çok iyi Almanca, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Coşkun San ile evli olup, bir kızı vardır.

Tamer Levent 13 Ekim 1950 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar olarak tanınmaktadır.

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversi-tesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parla-mentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m