• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2024 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ
ÇOCUK GRUPLARI


Bizimle Oynar mısın?

red-line.png

Çocukların ve ergenlerin sorgulayacakları, işbirliği yapacakları, üretecekleri, oyun oynayacakları, iletişim kuracakları, eğlenirken öğrenecekleri, onlar için yeni bir sosyal ortam olan YARATICI DRAMA atölyelerine bekliyoruz.

Çocuklar İçin Neden Yaratıcı Drama?
red-line.png


Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak, birlikte çalışma becerisi, özgüvenin gelişimi iletişim ve etkili dil ve konuşma, karar verme, empati kurma, "düş kurma" becerilerini geliştirmek, farklı olaylar ve durumlarla ilgili deneyim kazanmak, kendini tanıma duygularının farkına varma ve bunları ifade edebilme, dramayı bir eğitim-öğretim yöntemi olarak kullanmak, bağımsız düşünebilmek, sosyal duyarlılık oluşturmak, beden dilini geliştirmek ve yaşama daha da mutlu bakabilmek için, YARATICI DRAMA...

Çalışmanın Genel Hedefleri

•  İletişim becerilerini geliştirebilme

•  Temel dil becerilerini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirebilme

•  Öz bakım becerilerini geliştirebilme

•  Özgüven becerisini kazandırabilme /geliştirebilme

•  Kendini ifade edebilme becerisini geliştirebilme

•  Beden dilini kullanabilme-sözel olmayan dil becerini kullanabilme

•  Empati becerisini geliştirebilme

•  Yaratıcılık ve estetik becerisini geliştirebilme

•  İşbirliği ve paylaşım yapabilme

•  Toplumsal değerlerin farkına varabilme

•  Benlik/birey olma bilincini geliştirebilme

•  Duyguların farkına varabilme

•  Duyularını kullanabilme

•  İmgelem/hayal gücünü geliştirebilme

•  Yasamsal deneyim kazandırabilme

•  Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranişlar geliştirebilme

•  Sanat ve sanat formlarına duyarlılık gösterebilme

•  Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli oluş

•  Bireysel farklılıkları fark edebilme

 
Atölye Çalışmalarımızın Kapsamı
red-line.png
 

Müzede Yaratıcı Drama

Oyun ve Yaratıcı Drama

Kukla ile Yaratıcı Drama

Orff-Ritm Çalışmaları

Müzik, Dans ve Devinim

Edebi Ürünlerle Yaratıcı Drama

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama

Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama

 
Çalışmalarımız Hangi Yaş Gruplarına ve Ne Zamanlar Gerşekleştiriliyor?
red-line.png
 

Çocuk Grupları çalışmları kapsamında;

Okulöncesi Gruplarına,

6-7 Yaş Gruplarına

8-9 Yaş Gruplarına

10-12 Yaş Gruplarına

13-14 Yaş Gruplarına ve

Ergen Gruplarına (15-16-17 Yaş Grubu)

Atölyeler açılmaktadır.

Çalışma günleri genellikle Cumartesi olup küçük yaş grupları için atölye süresi 1 saat, daha büyük yaş grupları için 1.5 saat şeklinde planlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak veya kayıt yaptırmak için lütfen bize ulaşınız.

f t g m