• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ
BİZ KİMİZ?


 

Tarihçe

red-line.png

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci San ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent ve bir grup eğitim, eğitim bilimleri, sanat, sanat eğitimi alanlarında çalışan kişiler tarafından 5 Mart 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin temel amacı, yaratıcı dramayı tiyatro, eğitim ve sosyal yaşamda bir disiplin ve yöntem olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için eğitim ve tiyatro ilişkisine odaklanan Derneğimiz, seminer, kurs, yayın, konferans, danışmanlık vb. akademik düzeyde bilimsel araştırma ve projeler gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler yapmakta, üniversite dâhil hemen her eğitim basamağında bulunan öğretmen ve öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimler vererek alana yaratıcı drama eğitmeni/lideri yetiştirmektedir.

Çocuk, ergen, yetişkinlere yönelik olarak da yaratıcı drama atölyeleri organize eden Derneğimiz, eğitimci, öğretmen, polis, ev kadınları, mühendis, avukat, sağlık çalışanları, çeşitli sendika üyeleri, turizm alanında çalışanlar gibi pek çok farklı grup ile de yaratıcı drama eğitim ve kurslarını düzenlemektedir. Derneğin bütün bu çalışmalarda ulaşmak istediği uzak hedefi yaratıcı drama yoluyla daha yaratıcı, çağdaş, demokratik, empati becerisi gelişmiş, kendi ile başkaları ile barışık, eleştirel düşünebilen, paylaşımcı bireyleri estetik bir kaygı bütünlüğünde yetiştirmek ve katkıda bulunmaktır.

Derneğimizin merkezi Ankara’dadır ve Türkiye çapında şube ve temsilciliklere sahiptir. İstanbul, İzmir, Eskişehir’de şubelerimiz; Adana, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’da da temsilciliklerimiz bulunmaktadır.

 
Yönetim Kurulu
red-line.png


Genel Başkan: Prof. Dr.Ömer Adıgüzel
Genel Başkan Yardımcısı: Ferhunde Aytaç
Genel Sekreter:  Ferhunde Demirkol
Genel Sayman: Bil.Uzm. Songül Başbuğ
Genel Sekreter Yrd/Üye: Blm. Uzm. Serap Kurt
Genel Sayman Yrd/ÜyeBlm. Uzm. Nevin Gümüş
Üye: Dr. Serkan Keleşoğlu
Muğla İl Temsilcisi: Doç.Dr. Necdet Aykaç

 
İşbirliği İçinde Olunan Kurumlar
red-line.png
 

Milli Eğitim Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Lösemili Çocuklar Vakfı 8LÖSEV)
Cumhuriyet Gazetesi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Alman Kültür Merkezi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Cumhuriyet Müzesi
Ulusal Ajans
Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Barosu
Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi
Sincan Halk Eğitim Merkezi
Mamak Halk Eğitim Merkezi
Eğitim-Sen
Etnografya Müzesi
TCDD Müzesi
SMG Yayıncılık
Natürel Kitapevi
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

 


YARATICI DRAMA KAYNAKLARI


ADIGÜZEL, H. Ömer. (1994). “Egitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratici Drama”. Çukurova Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi, 1. Egitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Cilt: 2, s: 522-532.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Egitim Iletisiminde Alternatif Bir Ögrenme Alani ve Yeni Bir Kültür Ortami: Çocuk Müzeleri”. 2. Bilisim Teknolojileri Isiginda Egitim Konferansi. Türkiye Bilisim Dernegi ve IEEE ODTÜ Ögrenci Kolu  13-15 Mayis.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Sanat Egitiminde Kültür  Pedagojisi Yaklasimi”. Yasadikça Egitim . Sayi 63, Temmuz/Eylül.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Türk Egitim Sisteminde Yaratici Drama Ögretmeni Yetistirme Sorunsali”.  VIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Egitim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, 1-3 Eylül, Trabzon

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Yirmibirinci Yüzyilin Yaratici Insanini Yetistirmede Egitsel Bir Etken Olarak Sanat/lar Egitiminin Önemi ve Gerekliligi”. Türk Sosyal Bilimler Dernegi, 6. Uluslararasi Sosyal Bilimler  Kongresi, 17-19 Kasim.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (1999). “Yaratici Dramayi Tanimlayabilmek”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 61-70
ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000). “Yaratici Drama Ögretmeni Yetistirmenin Önemi ve Gerekliligi”. Egitim ve Yasam Dergisi . Kis, no.5, s:17-18
ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000).“Egitim Bilimlerinde (Güzel Sanatlar Egitiminde) Bir Uzmanlik Alani Olarak Kültür Pedagojisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Doktora Tezi.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000). “Müze Pedagojisinin Türkiye’deki Yansimalari ve Müzelerdeki Yaratici Drama Uygulamalari”. 3. Uluslararasi Tarih Kongresi. Tarih Yazimi ve Müzecilikte Yeni Yaklasimlar: Küresellesme ve Yerellesme. Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfi Yayinlari, s. 130-144

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2000). “Türk Egitim Sisteminde Yaratici Drama Ögretmeni Yetistirme Sorunsali.. VIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalismalari. Derl. Z. Gökçakan. Trabzon : Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayinlari, s: 612-621

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). ” Drama Ögretmeni Yetistirme Programlari: Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Örnegi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 65-71

ADIGÜZEL, H. Ömer ve Nihan TOKGÖZ. (2001). “Müze Ortaminda Drama ile Yasantilara Dayali Ögrenme: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örnegi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 97-103

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Yaratici Dramanin Sosyal Bilgilerde Kullanimi”. Sosyal Bilgiler Ögretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler. Eyüboglu Egitim Kurumlari Yayinlari, s. 21-24
ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Bir Ögrenme Ortami Olarak Müzelerin Sosyal Bilgiler Ögretiminde Kullanilmasi”. Sosyal Bilgiler Ögretiminde Alternatif Teknik ve Yöntemler. Eyüboglu Egitim Kurumlari Yayinlari, s. 25-29

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Istanbul Koç (Sanayi) Müzesinde Oyun ve Drama ile Müze Egitimi. Ilkögretim Ögrencileri ile Yapilan Çalisma”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara , 22-24 Haziran.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Istanbul Askeri Müze’de  ve Ankara Cumhuriyet Müzesinde Tarih: Müzede Drama Uygulamasi”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara , 22-24 Haziran.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Müze Pedagojisi ve Müzelerde Yaratici  Drama ile Ögrenme Ortamlari Olusturma”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara , 22-24 Haziran.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2001). “Niçin Yaratici  Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 13-16

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002). (Editör). Yaratici  Drama 1985-1995 Yazilar . Ankara : Natürel Kitap Yayincilik

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002). “Ankara’da Drama Ögretmenlerinin/ Liderlerinin Çesitli Boyutlari ile Yasadiklari Sorunlar”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro.   Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2002. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari, s: 23-28

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002) “Ilkögretimde  Bir Drama Dersinin Yapilandirilmasi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 197-218

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2002). “Müzede  Drama”. Drama ve Müze Pedagojisi.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Atölye Notlari. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 133-152

ADIGÜZEL, H. Ömer ve Nami Eren BESTEPE. (2002). “Yaratici Drama Yöntemi ile Insan Haklari Sergisinin Kazandirdiklari- Gençlerle Yapilan Bir Çalisma”. 5. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi. Degisen Türkiye’de Insan Haklari Açisindan Sosyal Hizmetler. 21-23 Mayis 1999. Sosyal Hizmet Uzmanlari Dernegi Yayinlari, s:290-297

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Okulöncesinde Oyun”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. S: 205-222.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). Kültür Pedagojisi.  Ankara: Natürel Yayincilik.

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Yaraticilik Kuramlari”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.15-26

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Oyun ve Drama Iliskisi”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.91-108

ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). “Okulöncesinde Drama Etkinlikleri ve Ortam”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.185-198

AKAR, Ruken. (2000). Temel Egitimin Ikinci Asamasinda Drama Yöntemi ile Türkçe Ögretimi: Dorohy Heatcote’un Uzman Rolü Yaklasimi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

AKBULUT, Hasan.  (1999). “Ankara Tiyatro Festivali’nde Yaratici Drama Forumu ve Çocuk Tiyatrosu Semineri”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak, s: 27

AKBULUT, Hasan.  (1999). “6. Drama  Seminerleri- Dönem Sonu Oyunlari Festivali” Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4, Temmuz, s: 27-28

AKBULUT, Hasan.  (2001). “8. Uluslararasi Egitimde Drama Semineri Ardindan”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 253-255

AKFIRAT, Fatma Önalan. (2001). “RPD Hizmetleri ve Yaratici Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 21-23

AKFIRAT, Fatma Önalan. (2001). “Özel Egitimde Yaratici Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Sayi 266,  s. 30-31

AKFIRAT, Fatma Önalan. (2002) “Bireysel Farkliliklari Olan Çocuklar Için Drama Lideri Farkliliklar Yaratabilir: Ilkögretimde Engelli Çocuklarla Yaratici Drama”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 45-56

AKFIRAT, Fatma Ö. (2003). “Yaratici Drama ile Iletisim Becerileri Gelistirme”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.269-294

AKIN ANTEPLI, Serap. (2000) “Drama Çalismalari ve Gençlik- Polis Egitiminde Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 95-100

AKIN ANTEPLI, Serap. (2001). “Drama Egitimi Almanin Yetiskinlerin Benlik Kavramlari Üzerine Etkisi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 121-130

AKIN ANTEPLI, Serap ve Digerleri.  (2003). “4-6 Yas Çocuklarinin Çesitli Araç-Gereç Kullanim Durumlarinda Yaratici Gücünü Saptamak Için Yapilan Bir Arastirmanin Yaratici Drama Çalismalarinin Içerigiyle Örtüsmesi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.125-126

AKIN, Meryem. (1993)“Farkli Sosyo Ekonomik Düzeylerdeki Ilkokul Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Sosyallesme Düzeyine Yaratici Drama Egitiminin Etkisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

AKIN, Meryem. (2001). “Istanbul’da Drama Çalismalari”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 24

AKMEHMET TEZCAN, Kadriye.  (2002). “Müze Ortaminda Ögrenme ve Drama”. Drama ve Müze Pedagojisi.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi..  Bildiriler  Tartismalar Atölye Çalismasi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 29-32

AKYOL KÖKSAL, Aysel. (2003). “Okulöncesi Egitimde Drama ve Örnek Çalismalar”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.63-76

ANTEPLI, Serap. (2001). “Yaratici  Drama Egitiminin Polisin Benlik Algilamasindaki Rolü”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 243-247

ARAL, Neriman ve Digerl. (1999).  “Bes Alti Yas Grubu Çocuklarda Yaratici Drama Egitiminin Alici Dil Gelisimine Etkisi”   Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4,  Temmuz, s: 10-14

ASLAN, Naci. (2000). Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2001). Dramaya Çok Yönlü Bakis . Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2000. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2001). “Drama ile Ögrenen Çocuk Unutmuyor”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 25

ASLAN, Naci. (2002). Drama ve Müze Pedagojisi. Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri 2001. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2002). Ilkögretimde Drama ve Tiyatro.   Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2002. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLAN, Naci. (2003). Okulöncesinde Drama ve Tiyatro.   Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2003. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari

ASLANKARA, M. Sadik. (1995). “Uluslararasi Egitimde Yaratici Drama Semineri. Yaratici Dramada On Yil”. Milliyet Sanat Dergisi. Sayi 372.

AVSAR, Züleyha ve Digerleri. . (2003). “Bursa Ili Anaokullarinda Yaratici  Drama Uygulamalari”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.107-114

AY, Sila Oyat.(1997).“Yabanci Dil Ögretiminde Dramanin Kullanimi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

AYNAL, Songül.(1989).“Dramatizasyon Yönteminin Yabanci Dil Ögretimi Üzerine Etkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

BAYRAM, Emine ve Digerleri. (1999). Ilkögretim Drama 1. Ögretmen Için. Ankara: MEB Yayinlari

BASKAYA, Özgür. (2001). “Dört Drama Liderinin Yaklasimlarina Genel Bir Bakis ve Yaratici Dramada Temel Izlekler”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 83-88

BASKAYA, Özgür. 2002) “Ilkögretimde  Tiyatro”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 83-86

BAYINDIR, Arzu. (2003). “Küresellesme ve Okulöncesi Egitiminde Yaratici Dramanin Gerekliligi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.121-124

BOLTON , Gavin.(1985). “Changes in Thinking About Drama in Education”. Theory Into Practice . Educating Through Drama.Vol XXIV, No 3

BOOTH, David and Fred INGLIS. (1994). Drama and the Making of Meanings . Edited By: John Carey, Jim Clark, Tony Goode. National Drama Publications, UK

BOZTAS, Fahri. (2001). “Drama: Okyanusa Açilan Kapi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 131-132

BRANDES, Donna and Howard PHILLIPS. (1990). Gamesters’ Handbook . 140 Games for Teachers and Group Leaders. Stanley Thornes Publishers Ltd.

BÜYÜK, Gülsen. (2001). “Yaratici Dramadan Tiyatroya”. Ögretmen Dünyasi Dergisi . Mayis, Sayi 257,  s. 24

BÜYÜK, Gülsen.  (2002). “Müzede  Drama, Drama Yöntemiyle Anadolu Medeniyetlerinden Frigya Uygarliginin Tanitilmasi”. Drama ve Müze Pedagojisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler  Tartismalar  Atölye Çalismasi.. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 63-68

CANDAS Cemal ve Tülay SENEL. (2001). “Yaratici Dramanin Ögretim Teknigi Olarak Kullanilmasi Üzerine”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 133-138

COURTNEY, Richard.(1989). “Culture and the Creative Drama Teacher”. Youth Theatre Journal. Vol 3, No.4

ÇANDAR, Saliha.  (2000) “Drama Için”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 119

ÇEBI, Ahmet. (1985). “Aktif Ögretim Yöntemlerinden Rol Oynama”. Ankara Üniversitesi  DTCF. Tiyatro Bölümü. Yayimlanmamis  Lisans Tezi.

ÇIGDEMOGLU, Göksel. (2000). “Okulöncesi Çocuklariyla Yapilan Yaratici Drama Çalismalarinda Oyun”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.24-29

ÇIGDEMOGLU, Göksel ve Yasemin TOPÇU. (2002). “Dramaya Giris”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi.  Atölye Notlari. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 255-266

ÇEVIK, Kadir.(1988). “Dramatizasyonun Çocuk ve Oyuncu Egitimindeki Yöntemsel Kullanimi”.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.
ÇORUH, Selahattin. (1950). Okullarda Dramatizasyon . Ögretmen Dergisi Yayini II, Istanbul: Isil Matbaasi

DAYI, Nurten. (1997). “Anaokuluna Giden 5-6 Yas Grubu Çocuklarda Yaratici Drama Çalismalarinin Kisilik Gelisimine Etkisi”.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

DAYTON , Tian. (1990). Drama Games. Techniques for Self-Development. New York : Innerlook.

DERYOL, Sidika.  (2000) “Yaratici Dramanin Insan Hayatindaki Yeri ve Önemi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 120-121

DIRIM, Aygören. (1998). Okulöncesi Egitimde Yaratici Drama. Istanbul: Esin Yayinevi
EGITMEN, Aynur.(1995). “Arkeoloji Müzelerinin Egitim Ortami Olarak Etkinliginin Arttirilmasinda Yaratici Dramanin Yeri ve Önemi”. Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

EGITMEN, Aynur. (1999). “Yaratici Dramanin Bir Ögesi: Lider”. Yasadikça Egitim. Sayi 61, Ocak/Mart

EGITMEN, Aynur. (1999).  “Yaratici Drama Lideri”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2,  Ocak, s: 14-15

EGITMEN, Aynur.(1999).  “Lezzetin Öyküsü Sergisi’nde Yaratici Drama”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2,  Ocak, s: 20

EGITMEN, Aynur. (2002) “Ankara’da Yaratici Drama-Özel Ilkögretim Yaratici Drama”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 5-68

ERACAR, Emel.  (2002) “Egitimde  Dramanin Önemi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 107-109

ERDOGAN, Serap. (2003). “Okulöncesi Dönemde Çevre Egitimi ve Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.93-58

ERGÜN Selda. (2000). “Çagdas Oyunculuk ve Dogaçlama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.30-33

ERGÜN Selda. (2001). “Oyundan Tiyatroya”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 27-28

EROL, Gül. (2000) “3-6 Yas Grubu Çocuklariyla Ingilizce Egitimi ve Egitici Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 117-118

FARRIS,J.P. and J.PARKE.(1993). “To Be or Not To Be: What Students Think About Drama”. The Clearing House , Vol. March/April

FLEMING, Michael.(1995). Starting Drama Teaching. London : David Fulton Publishers

FLENNOY, Audrey J.(1992). “Improving Communication Skills of First Grade Low Achievers through Whole Language, Creative Drama and Different Sytles of Writing”. Thesis. Florida : Nova University

GAOLEN, Paul and Lesley WAGNER.(1992). “The Challenge of Drama: An Historical Investigation of Sati”. Teaching History. Vol.October

GECEGÖRÜR, Zafer. (2000). “Bartin’da Drama ve Psikodramanin Genel Dramadan Ayri Tutulmasi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 122-123

GIRGIN, Tugba. (1999). Türkiye’de Okul Öncesi Egitim Kurumlarinda Yaratici Dramanin Etkililigi.  Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

GÖKBULUT, Özlem. (2003). “Yasadigimiz Çevreye Duyarlilik Konusunun Okulöncesi Çagindaki Çocuklarla  Yaratici Drama Yöntemiyle Islenmesi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.99-106

GÖKDAG, Ebru. (2003). “Okulöncesinde Sözsüz Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.261-274

GÖKTAS,  Erbil . (2002) “Ilkögretimde Tiyatroya Bir Köprü: Dramatik Yazarlik- Tiyatro Pedagojisi Baglami”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 97-99

GÖKTAS,  Sema. (2002) “Ilkögretimde Drama Egitimi Bir Ütopya mi?”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 100-102

GÖNEN, Mübeccel ve Nursel Uyar DALKILIÇ. (1997). “Anaokuluna Devam Eden 60-72 Aylik Çocuklara Destekleyici Olarak Uygulanan Egitimde Drama Programinin Çocuklarin Dil Gelisimine Etkisinin Incelenmesi”. Editör: G. Haktanir. Okulöncesi Egitimi Sempozyumu: Okulöncesi Egitiminde Yeni Yaklasimlar. Ankara : Ankara Üniversitesi Yayinlari, s: 125-134

GÖNEN, Mübeccel ve Nursel Uyar DALKILIÇ. (1998). Çocuk Egitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar. Epsilon Yayincilik Hiz. Tic. San. Ltd. Sti.

GÖNEN, Mübeccel. (2000). “Çocuk Egitiminde Yaratici Drama Yönteminin Kullanilmasi”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 34-40

GÖNEN, Mübeccel. (2001). “Özürlü Çocuklarin Egitiminde Drama. Dramaya Çok Yönlü Bakis..  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 37-42

GÖNEN, Mübeccel. (2003). “Egitimde Drama Kursuna Katilan Yetiskinlerin Kurs Öncesi ve Kurs Sonrasindaki Drama Bilgilerinin Karsilastirilmasi”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.59-64

GÖNEN, Mübeccel. (2003). “Okulöncesi Egitiminde Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s.173-188

GÜNES, Suat Ahmet. (2000). “1995 Yilinda Diyarbakir ‘da Yapilan Yaratici Drmama Kursu ve Drama Teknigi ile Bir Tiyatro Oyununun Sergilenmesi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik,S: 41-45

GÜNES,  Suat. (2002) “Ilkögretimde Ögrencilerin Derslerle Ilgili Ile Dramanin Iliskisi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 103-106

GÜNEYSU, Sibel. (1991).”Egitimde Drama”. YA-PA 7.Okul Öncesi Egitimi ve Yayginlastirilmasi Semineri, Eskisehir .

GÜNEYSU, Sibel. (1999). “Çok Yönlü Zeka ve Egitimde Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s. 45-52

GÜNEYSU, Sibel. (2001). “Duygusal Zeka ve Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara : Fersa Matbaacilik, s: 21-26

GÜNEYSU, Sibel.  (2003). “Okulöncesinde Hangi Tekniklerle ve Kimlerle Drama?”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.153-168

GÜVEN, Ismail. (2003). “Drama Ögrenme Ögretme”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.139-152

GÜVEN, Ismail. (2003). “Okulöncesinde Toplumsal Yasam ve Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.199-212

HAKTANIR, G. ve  I. BESER (1997). “Yaratici Drama ve Oyunla Egitim Uygulamalari”. Editör: G. Haktanir. Okulöncesi Egitimi Sempozyumu: Okulöncesi Egitiminde Yeni Yaklasimlar. Ankara : Ankara Üniversitesi Yayinlari, s: 105

HEATCOTE, Dorothy and Phyl HERBERT.(1985). “A Drama of Learning: Mantle of the Expert”. Theory Into Practice. Educating Through Drama .Vol XXIV, No 3

HEATHCOTE, Dorothy and Betty WAGNER.(1990). Drama as a Learning Medium . Stanley Thornes,  Publishers Ltd., 6 ed.

HEATHCOTE, Dorothy and Gavin BOLTON.(1995). Drama for Learning.  Dorothy Heatcote’s Mantle of the Expert Approach to Education. Dimensions of Drama. General Editor: Cecily O’Neill. Heinemann Portsmouth.

HEAP, Brian.(1997). “Lickle-Lickle Mek Nuff-Nuff:Drama Research and Curriculum Development: the Case of the Jamaican R.O.S.E. Drama Curriculum”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference.University of Exeter , April 8th-12 th

HORNBROOK, David.(1993). Education in Drama: Casting the Dramatic Curriculum . UK : The Falmer Press

HUNDERT, Debra.(1996) “Collaborating on Drama and the Curriculum: A Site-Based, Peer-Mediated, Teacher In-service Project”. Research in Drama Education .Vol.1, No.2.

ILHAN, Ayse Çakir. (1997). “Ilkögretimde Sanat Egitimi ve Egitsel Yaratici Drama”. Yasadikça Egitim. Sayi 54, Eylül/Ekim

ILHAN, Ayse Çakir. (1999). “Ilkögretimde Resim Is Dersinde Yaratici Drama”. Ögretmen Dünyasi Dergisi.
ILHAN, Ayse Çakir. (1999). “Sanat Egitiminde Yaratici Dramanin Yeri”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 10-13

ILHAN, Ayse Çakir ve Ayse OKVURAN. (1999). “Okulöncesi Ögretmenleri ve Resim-Müzik-Drama Kursu”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 19

ILHAN, Ayse Çakir. (2001). “Ilkögretimde Resim Is Dersinde Yaratici Drama Yönteminin Kullanimi”.  Iletisim. Ankara : Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 249-251

ILHAN, Ayse Çakir. (2002). “Drama Liderinin Yetistirilmesinde Çagdas Sanat Akimlarinin Yeri”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri-2002. Bildiriler-Tartismalar-Atölye Çalismalari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayinlari, s: 17-21

ILHAN, Ayse Çakir. (2003). “Okulöncesi Yaraticilik ve Sanat Egitimi”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.27-48

ILHAN, Ayse Çakir. (2003). “Okulöncesinde Sanatlar Egitimi ve Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir : Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.245-260
KAF, Özlem. (1999). “Hayat Bilgisi Dersinde Bazi Sosyal Becerilerin Kazandirilmasinda Yaratici Drama Yönteminin Etkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KALKANCI, Aylin.(1991). “Dramatizasyon Yönteminin Okulöncesi Egitimde Kullanimi”. Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KARACA,  Biriz Nurdan.. (2001). “Yasantimdaki  Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 139-140

KARADAG, Nesrin. (2002) “Yeni Bin Yila Girerken… Aktif Ögrenme ve Yaratici Drama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 70-75

KARADAG, Nesrin. (2002) “Yaratici Dramanin Ögretim Teknigi Olarak Kullanilmasi ve Ilkögretim 3. Sinif Ögrencileriyle Özgürlük Kavrami Üzerine Bir Çalisma”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 91-96

KARDASH, Carol Anne and Lin WRIGHT.(1987).  “Does Creative Drama Benefit Elementary School Students: A Meta-Analysis”. Jouth Theatre Journal .Vol 1, No 3

KASE-POLISINI, Judith and Barbara SPECTOR.(1992). “Improvised Drama: A Tool for Teaching Science”. Jouth Theatre Journal .Vol 7 ., No 1

KAVSAOGLU, Sinem.(1990). “1.5 -2 ve 4.5 -5 Yas Çocuklarinin Oyun Yöntemi ile Büyük-Küçük ve Uzun-Kisa Kavramlarinin Islev ve Dil Düzeylerinde Degerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KITSON, Neil and Ian SPIBY. (1997). Drama 7-11. Developing Primary Teaching Skills. Curriculum in Primary Practice. London: Butler and Tanner Ltd.

KOCAYÖRÜK, Ayse. (2000). “Ilkögretim Ögrencilerinin Sosyal Becerilerini Gelistirmede Dramanin Etkisi” . Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KOCAYÖRÜK, Ayse. (2004). Duygusal Zeka Egitiminde Drama Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayincilik.

KOÇ, Filiz. (1999). Egitimde Yaratici Dramanin Ögrenmeye Etkisi. (Sosyal Bilgiler Ögretiminde Bir Yöntem Olarak). Ankara Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

KOÇAK, Duygu. (2000) “Drama Çalismalarinda Dogaçlama”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 114-116
KUYUMCU, Nihal ve Luciano IOGNA. (2001). Haydi Çocuklar Sahneye . Ankara: Kültür Bakanligi Yayinlari 2617. Sanat – Tiyatro Eserleri Dizisi/ 330-196

KUYUMCU, Nihal. (2003). Çocuklarla Tiyatro. Egitimde Tiyatro. Istanbul: Papirüs Yayincilik.
KÜÇÜKAHMET, Leyla ve Digerleri. (2001). Ilkögretimde Drama. Ankara: Nobel Dagitim.

LEVENT, Tamer. (1999). “Polis Egitiminde Drama”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 3-4, Nisan-Temmuz, s: 5

LEVENT, Tamer. (1999). “Drama Kültürünü Olusturmak”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak, s: 7-9

LEVENT, Tamer. (2001). “Demokrasi Kültürü, Iletisim ve  Drama”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 231-235

MCCASLIN, Nellie. (1990). Creative Drama in  the Classroom . California: Longman 5th.Ed.
MEB. (1999). Drama 1. Komisyon. Ankara: MEB Basimevi.

MOORE, H.M and H.CALDWELL.(1993). “Drama and Drawing for Narrative Writing in Primary Grades”. The Journal of Educational Research . Vol 87, No 2.

MULLER, Renee.(1997). “The New South Africa-A Rebirth for Drama in Education”. Researching Drama and Theatre in Education . International Conference.University of Exeter, April 8th-12 th

NEEDLANDS, Jonothan. (1995). Structuring Drama Work. A Handbook of Available Forms in Theatre and Drama. Edited by: Tony Goode. Cambridge University Press.

NIXON, Jon. (1988). Teaching Drama. A Teaching Skills Workbook (Focus on Education). London: MacMillan Education Ltd.
O’HARA, Michael.(1997).“Process and Product: Some Perspectives on the Effect of  Presentation and Performance in Preparing PGCE Secondary English Students to Teach Drama”. Researching Drama and Theatre in Education . International Conference.University of Exeter, April 8th-12 th

OKVURAN, Ayse.(1993). “Yaratici Dramanin Kullanilabilecegi Alanlar”. Kültür Gençlik Dergisi. Ankara: Kültür Bakanligi Yayinlari, no.60. s: 21-22

OKVURAN, Ayse.(1995). “Sanatsal Kültürel Donanima Yaratici Drama Bir Katki Getirir mi?”. Hacettepe Üniversitesi Egitim Bilimleri Kongresi. 6-8 Eylül

OKVURAN, Ayse.(1995). “Çagdas Insani Yaratmada Yaratici Drama Egitiminin Önemi ve Empatik Egilim Düzeylerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi, Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 27, Sayi1

OKVURAN, Ayse. (1999). “Ankara’da John W. Somers ile  Drama Çalismalari”.  Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 2, Ocak,  s: 25.

OKVURAN, Ayse. (1999). “Exeter Raporu”.  Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 3,4, Temmuz,  s: 52.

OKVURAN, Ayse.  (2000) “Drama Etigi”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 86-88

OKVURAN, Ayse.(2000). “Yaratici Dramaya Yönelik Tutumlar”. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Doktora Tezi.

OKVURAN, Ayse.(2001). “Drama Ögretmeninin Yetisimi Sorunsali”. Ögretmen Dünyasi Dergisi. Mayis, Sayi 257,  s. 19-20

OKVURAN, Ayse.  (2003) “Drama Dersinin Yapilandirilmasi ve Içerigi”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 41-43

OLIVA, Peter. (1988). Developing the Curriculum. Sec.Ed. Boston: Scott, Foresman and Company.

OLGUN, Nalan.  (2003). “Okulöncesinde Drama Etkinliklerinde Dagarcik”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.275-294

OLUSUM. (2002). Olusum: Türkiye Drama Bibliyografyasi . Özel Sayisi. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Bülteni, Sayi 17

O’NEIL, Cecily. (1989).  “Dialogue and Drama: The Transformation of Events, Ideas and Teachers”. Language Arts.Vol 66, No 2.

O’NEIL, Cecily.(1995). Drama Worlds. A Framework for Process Drama. NH:Heinemann.
O’NEIL, Cecily ve Alan LAMBERT.(1990) Drama Stuructures. A Practical Handbook for Teachers. London: Hutchinson.

O’TOOLE, John. (1992). The Process of Drama. Negotiating Art and Meaning . London: Routledge

ÖKTEM, Nurhan. (1999). “Ankara Üniversitesi Gelistirme Vakfi Özel Lisesi Drama Yönemi ile Kurtulus Müzesi Gezi Uygulamasi”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni. Sayi: 2, Ocak,  s: 23-24

ÖMEROGLU, Esra. (1990).“Anaokuluna Giden 5-6 Yasindaki Çocuklarin Sözel Yaraticiliklarinin Gelisiminde Yaratici Drama Egitiminin Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayimlanmamis Doktora Tezi.

ÖMEROGLU, Esra. (1991).“Okulöncesi Ögretmenin Niteliginin Gelistirilmesinde Yaratici Drama Egitiminin Rolü”. Egitimde Nitelik Gelistirme Sempozyumu . Istanbul: Kültür Koleji Yay.  13-14 Nisan.

ÖMEROGLU, Esra. (1991). “Yaratici Drama Egitiminin Ingiltere’de Okulöncesi Egitimde Kullanilmasiyla Ilgili Bir Inceleme”. YA-PA 7. Okulöncesi Egitim ve Yayginlastirilmasi Semineri . Eskisehir: 25-27 Nisan.

ÖMEROGLU, Esra. (1991)“Okulöncesi Isitme Engelli Çocuklarin Kaynastirilmasinda Yaratici Drama Egitiminin Kullanilmasi”. Çagdas Egitim . s. 31-33

ÖMEROGLU, Esra ve Hale DERE (2002). “Inceleme Gezilerinde  Dramanin Kullanilmasi”. Drama ve Müze Pedagojisi.  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 3. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 33-38

ÖNDER, Alev. (1999). Yasayarak Ögrenme Için Egitici Drama-Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. Istanbul: Epsilon Yayincilik.

ÖNDER, Alev. (2003). “Okulöncesinde Drama Sonrasindaki Etkinlikler”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.169-184

ÖZER Derya ve Canan UDIL.  (2003). “Dramaya Giris”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.237-244

ÖZDEMIR, Emin. (1965). Uygulamali Dramatizasyon . Ögretmeni Isbasinda Yetistirme Bürosu Yayinlari. Itanbul: Güzel Istanbul Matbaasi.

ÖZDEN, Yüksel. (2003). Ögrenme ve Ögretme. 5. Baski, Ankara: Pegem A  Yayincilik.
ÖZTÜRK, Ali.(1997).“Yaratici  Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen           Adaylarinin Sözel Iletisim Becerilerine Etkisi” .  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler         Enstitüsü.Yayimlanmamis Doktora  Tezi.

ÖZTÜRK, Ali.(1998).“Ögretmen Yetistirmede Yaratici Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen Adaylarinin Sözel Iletisim Becerilerine Etkisi”. Egitim Bilimleri Kongresi Konya Selçuk  Üniversitesi Egitim Fakültesi.. Konya: 9-11 Eylül

ÖZTÜRK, Ali.(1999).“Ögretmen Yetistirmede Yaratici Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen Adaylarinin Sözel Iletisim Becerilerine Etkisi”. Egitimde Tiyatroda   Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4 , Temmuz,  s: 33-35.

ÖZTÜRK, Ali.(1999).“Yaratici Drama Yöntemiyle Fen Bilgisi Ögretimi”. Egitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik  Üniversitesi Egitim Fakültesi. Trabzon: 2 Eylül

ÖZTÜRK, ALI.   (2000) “Yaratici Drama ve Müzik”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 76-81

ÖZTÜRK, Ali (2001). “Drama Uygulamalarindaki Güncel Sorunlar”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 115-120

ÖZTÜRK, Ali. (2001). Yaratici Drama Yöntemiyle Islenen Tiyatro Dersinin Ögretmen Adaylarindaki  Sözel Iletisim Becerilerine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Egitim Fakültesi Yayinlari, No. 79

ÖZTÜRK, ALI.   (2002) “Ilkögretimde  Drama ve Müzik”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 189-196

ÖZTÜRK, ALI. (2003). “Okulöncesi Yaratici Dans/ Devinim”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.65-78

ÖZTÜRK, ALI. (2003). “Okulöncesi Yaratici Müzik”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.79-90

ÖZTÜRK, C. ve Digerleri (2000).“Drama Etkinliklerinin Sosyal Bilgiler Ögretiminde Kullaniminin  Ögrencilerin Derse Yönelik Algisi Üzerindeki Etkisi”. VIII. Egitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalismalari.  Derleyen: Z. Gökçakan. Trabzon: Karadeniz Teknik  Üniversitesi Yayinlari, 504- 509

ÖZTÜRK, Ferda.(1996).“Okulöncesi Dönem Müzik Egitiminde Dramanin Kullaniminin Etkinligi (5-6 Yas Grubu). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

PHILBIN, M. and J.S.MYERS.(1991).“Classroom Drama”. The Social Studies .Vol 82, No 5

ROBBIE, Sheila.(1997).“Along the Yellow Brick Road:Weaving Metaphors in the Foreign Language Classroom”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference.University of Exeter, April 8th-12 th

ROSENBERG, Helane S.(1989).“Transformations Described: How Twenty-Three Young People Think About and Experience Creative Drama”. Jouth Theatre Journal.Vol 4, No 1

SAN, Inci ve digerleri.(1990). Ankara’da  Yaratici Drama . Ankara:  Türk Alman Kültür Merkezi Yayini.

SAN, Inci. (1991).“Egitim-Ögretimde Yasayarak Ögrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratici Drama”. Egitimde Nitelik Gelistirme Sempozyumu . 13-14 Nisan. Istanbul: Kültür Koleji Yayinlari

SAN, Inci.(1991).“Egitimde Drama”. TED Ankara Koleji Vakfi Özel Lisesi Ilk Kisim Ögretmenlerine Yönelik Egitimde Drama Semineri Açis Konusmasi, 2 – 6 Eylül

SAN, Inci.(1991).“Yaratici Drama, Egitsel Boyutlari”. I. Izmir Egitim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi. 25-27 Kasim.

SAN, Inci. (1992).  “Evrim Içinde Sanat Egitimi Politikalari. Sanat Egitimi-Yeni Yaklasimlar”. Ankara  Üniversitesi  Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.   Cilt 25, Sayi 2.

SAN, Inci.(1992).“Egitsel Yaratici Drama”. ASSITEJ Türkiye Merkezi Semineri . 25-26 Mayis.
SAN, Inci.(1993).“Toplumsal Degisme ve Degisen Sanat Egitimi”. Anadolu Üniversitesi Yayin No. 762. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayini no. 4, Sayi:1

SAN, Inci.(1994).“Ankara’da Besinci Uluslararasi Yaratici Drama Semineri”. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:27, Sayi 1, s. 69-81

SAN, Inci.(1995).“The Development of Educational Drama in Turkey”. Stage of Art. ABD: Summer, s. 32-33

SAN, Inci.(1996).“Yaraticilik Egitimi Için Gerekli Yenilikler. Bir Sanat Egitbilimci Gözüyle”. Egitimimize Bakislar . Istanbul: Kültür Koleji Vakfi Yayinlari, No 1.

SAN, Inci.(1997). (Derl.) Drama-Maske-Müze. Türk Alman Kültür Isleri Kurulu Yayin Dizisi 12. Ankara: ISKUR Matbaacilik

SAN, Inci ve Ayse OKVURAN.(1997)“The Development of Drama in Education in Turkey”.Researching Drama and Theatre in Education. International Conference . University of Exeter, April 8th-12th.

SAN, Inci.(1997).“Ankara’da Yaratici Drama Çalismalari”. Çocuk Kültürü . Çagdas Yasami Destekleme Dernegi Yayini, Istanbul.

SAN, Inci.(1998).“Sanatla Egitim Üzerine Düsünceler”. MEB Dergisi, Egitim-Sanat-Kültür Sayisi . Sayi 139, s.21-23, Ankara

SAN, Inci.(1998).“Müze Egitbilimi Nasil Gelisti?”. Milliyet Sanat Dergisi , Sayi. 444, s. 21-23

SAN, Inci.(1998).“Sanatlar Egitimi”. MEF Okullari 2. Egitim Sempozyumu, 21. Yüzyilin Esiginde Türk Egitim Sistemi: Sorunlar, Çözümler, Öneriler, Perspektifler. S. 22. 20 Kasim, Istanbul.

SAN, Inci.(1999). “Türkiye’de  Yaratici Drama Çalismalarinin Dünü ve Bugünü”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 3-6.

SAN, Inci.(1999). “Müze ve  Drama”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3,4, Temmuz,  s: 3-4.

SAN, Inci.(2001). “Türkiye’de Egitimde Yaratici Drama Çalismalarinin Gelisimi”. Iletisim . Ankara: Gazi Üniversitesi, Iletisim Fakültesi Basimevi. Bahar, 9. s: 221-230

SAN, Inci.(2001). “Drama’ya Bakis Olumlu”. Ögretmen Dünyasi, Mayis, Sayi 257, s. 17-18

SAN, Inci.(2001). “EgitimdeDramanin Kisa Tarihçesi”. Çagdas Egitimde  Kültür ve Sanat . Çagdas Yasami Destekleme Dernegi Yayini 14, Istanbul: Mart Matbaacilik Sanatlari Ltd.Sti. s.81-89

SAN, Inci.(2003). Drama ve Ögretim Bilgisi . (Yayina Hazirl.). 2. Baski. V. Uluslararasi Egitimde Drama. Ankara: Naturel Yayinlari, No. 11

SAN, Inci.(2003). V. Uluslararasi Egitimde Drama. (Yayina Hazirl.) Ankara: Naturel Yayinlari, No. 12

SAN, Inci.(2003). “Beyin, Devinim, Tümel Ögrenme ve Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.31-44

SAN, Inci. (2003). “Yaraticilikta Temel Kavramlar”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi          Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.1-14

SAN, Inci. (2003). “Dramada Temel Kavramlar”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.109-120

SAGLAM, Tülin. (1998). Egitimde Drama ve Türk Çocuklarinin Ritüel Nitelikli Oyunlarinin Egitimde Dramada Kullanimi”. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayimlanmamis Doktora Tezi.

SELVI, Kiymet ve Ali ÖZTÜRK. (2000). Yaratici Drama Yöntemiyle Fen Ögretimi. TED Egitim ve Bilim. Cilt 25, Sayi 116, s. 42-46

SELVI, Kiymet ve Ali ÖZTÜRK. (2000).“Yaratici Drama Yöntemi ile Fen Ögretimi”. VIII. Egitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalismalari. Derleyen: Z. Gökçakan. Trabzon: Karadeniz Teknik  Üniversitesi Yayinlari, 486-494

SENEMOGLU, Nuray. (1997). Gelisim Ögrenme ve Ögretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Ani Yayincilik.

SIMPSON, Linda Jane. (1997). “Developing Through Drama Young Children’s Thinking Skills in Relation to Reading and Writing”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference. University of Exeter. 46

SOMERS, John.(1991).“Time Capsule: A Fusion of Drama and History”. Teaching History . Vol.October

SOMERS, John.(1995). Drama in the Curriculum. Great Britain: Cassell Educational Limited

SUNGUR, Nuray. (2001). Yaratici Okul Düsünen Siniflar. Istanbul: Evrim Yayinevi, Psikoloji Dizisi: No. 11.

TAHTA, Fatma.  (2000) “Egitimde Drama Nedir? Ögretmen Yetistirme Lisans Programinda Yeri”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 92-94

TAYLOR, Philip. (1996). Researching Drama and Arts Education Pradigms and Possibilities . London: Falmer Press.

TOKGÖZ AKSOY, Iffet.  (2003). “Okulöncesinde Maske ve  Drama”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.118-120

TOWNSEND, Jane.(1987).“Wondering Questions in Creative Drama”. Jouth TheatreJournal . Vol 2, No 1

TUGRUL, Belma. (2001). “Ögrenme ve Ögretme Sürecinde Nasil Daha Yaratici Olabiliriz?”. Dramaya Çok Yönlü Bakis..  Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi.. Bildiriler- Tartismalar- Atölye Çalismasi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 37-42

TUGRUL, Belma. (2003). “Içinizdeki Yaraticiligi Kesfedin”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.189-204

TUGRUL, Belma. (2003). “Drama Ögrenme Ögretme”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.121-138

TUGRUL, Belma. (2003). “Okulöncesinde Dramayla Fen ve Matematik Egitimi”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.213-230

UYSAL, Nurten. (1996). “Anaokuluna giden 5-6 Yas Grubu Çocuklarda Yaratici Drama Çalismalarinin Sosyal Gelisim Alanina Olan Etkisinin Incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

UZMEN, Selay. (2003). “Okulöncesi Çocuk Yazini ve Yaraticilik”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.49-64

UZMEN, Selay. (2003). “Okulöncesinde Çocuk Yazini ve Drama”. Çocukta Yaraticilik ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Okulöncesi Ögretmenligi Lisans Programi. Editör: Ali Öztürk. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayin no. 1488, Açikögretim Fakültesi Yayin no. 798, s.231-244

ÜSTÜNDAG, Tülay .(1989). “Dramatizasyon Yöntemi”. Plandan Uygulamaya Ögretim. Doç. Dr. Mürüvvet Bilen. Ankara: Sistem Ofset, s: 96-101.

ÜSTÜNDAG, Tülay.(1996). “Yaratici Dramanin Üç Boyutu”. Yasadikça Egitim. Kasim/Aralik. Sayi: 49, s: 19-23.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1997).”Vatandaslik ve Insan Haklari Egitimi Dersinin Ögretiminde Yaratici Dramanin Erisiye ve Derse Yönelik Ögrenci Tutumlarina Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., Yayimlanmamis Doktora Tezi.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1997). “The Advantages of Using Drama as a Method of Education in Elementary Schools”. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi . Sayi: 13, s : 89-93.
ÜSTÜNDAG, Tülay. (1998).”Yaratici Drama Egitim Programinin Ögeleri”. TED Egitim ve Bilim.     Sayi  107, Cilt 22, S: 30-37.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1998).”Yabanci Dil Ögretim Uygulamalarinda Bir Yöntem Olarak Yaratici Dramanin Yeri”. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi . Sayi 66, s: 27-33

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1998). “Vatandaslik ve Insan Haklari Egitimi Dersinin Ögretiminde  Yaratici Dramanin Erisiye ve Derse Yönelik Ögrenci Tutumlarina Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi. Sayi: 14, s: 133-138.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Duygusal Zeka, Duyussal Özelikler ve Yaratici Drama”. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. Sayi: 75, s: 18-23.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “1998 Yaz Aylari Yaratici Dramayla Geçti”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 2, Ocak,  s: 16-18.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “The Effects of Creative Drama in the Teaching of Citizenship and Human Rights Education”. Phd. Dissertation Abstract. Research in Drama Education . Vol. 4,  No.1, p.145.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Yaratici Drama Kurslari Katilimcilari Kimlerdir?”. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi:3-4,Nisan-Temmuz,s: 21-24

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Çukurova’da Egitimde Drama Semineri”. Derleme. Egitimde Tiyatroda Yaratici Drama. Çagdas Drama Dernegi Bülteni . Sayi: 3-4, Nisan-Temmuz, 38-44.
ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Yaratici Dramanin Bir Yöntem Olarak Ilkögretimde Kullanilmasi”. Ögrenmenin Olusumu: Ögretme,  Model, Strateji ve Teknikleri. Ilkögretimde Etkili Ögretme ve Ögrenme Ögretmen El Kitabi. Modül 1. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Egitim Fakültesi Yayini, s: 117-133.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (1999). “Yaratici Drama”. Planlamadan Degerlendirmeye Ögretme Sanati. Özcan Demirel. Ankara: Pegem A Yayincilik, s: 99-115.

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2000). “Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farkliliklar Kavramlarindan Yaratici Dramaya”. Türkiye 1. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.17-23

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2000). Yaratici Drama Ögretmenimin Günlügü. Ankara:Pegem A Yayincilik

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2000). Yaraticiliga Yolculuk. Ankara: Pegem A Yayincilik.

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2001) “Iletisim Sürecinde Yaratici Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 29-36.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2001) “Yaratici Dramanin Bir Yöntem Olarak Ilkögretimde Kullanilmasi”. Ögrenmenin Olusumu: Ögretme, Model, Strateji ve Teknikleri. MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Baskanligi. Ilkögretimde Etkili Ögretme ve Ögrenme Ögretmen El Kitabi. Modül 1 . s: 78-89.

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2001). “Ögrenme Ögretme Sürecinde Yaratici Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakis. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 187-202.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2001). “Iletisim Becerilerini Gelistirmede Yaratici Drama”. Iletisim. Ankara: Gazi Üniversitesi,  Iletisim Fakültesi  Basimevi,  Bahar, 9. s: 237-242.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2001) “Zeka ve Yaratici  Egitim Sürecinde Ögrenme Ortami”. Bilim ve Aklin Aydinliginda Egitim. MEB Yayimlar Dairesi Baskanligi, Yil: 2, Sayi: 22, s: 41-51

ÜSTÜNDAG, Tülay.  (2002) “Zeka ve Yaratici  Egitim Sürecinde Ögrenme Ortami”. Egitimde Zeka ve Yaraticilik. Bilgi, Belge, Kilavuzlar. Türkiye Zeka Vakfi ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi, Ankara: MEB Basimevi, s: 58-71

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Ögrenmenin Tadi”. Kariyerin. IAT Turizm Ticaret Ltd.Sti. Nisan, Sayi: 2, s:  2

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Bir Yöntem Olarak Yaratici Drama”. Plandan Uygulamaya Ögretim . Prof. Dr. Mürüvvet Bilen. Ankara: Ani Yayincilik, s: 189-203

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Ilkögretim Programlarinda Elestirel Düsünme Becerileri ve  Yaratici Drama”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 29-40

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002). “Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe Derken…”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi.  Atölye Notlari. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 219-254

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2002) “Izci Liderlerinin Egitim Programlarinda Yaratici Drama”. II. Ulusal Izcilik Sempozyumu. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi, 16-17 Kasim, Konak-Izmir. s: 113-123.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003). “Ögrencilerle Nasil Oyun Çikaririm?”. VII. Uluslararasi Egitimde Yaratici Drama Semineri. Ankara 1997. Gunter Mieruch Atelyesi Raporu. Yayina Hazirlayan: Prof.Dr. Inci San. Ankara: Natürel Yayinlari, No.12 .s: 67-76

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Yaraticilik”. Adim.   Hafize Özal Ilkögretim Okulu Bülteni. S: 1, s: 5

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Izci Liderlerinin Egitim Programlarinda Yaratici Drama”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi. Genç Izci Haber Bülteni . Ocak, s: 8-19

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Izci Liderleriyle Yaratici Drama Kursu”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi, Genç Izci Haber Bülteni. Temmuz, s: 4-7

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003) “Yaratici Dramayla Anlama ve Anlatma”. Yasadikça Egitim . S: 80, s: 35-38.

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2003)  “Ben’den Biz’e Yolculuk: Yurttas 2003″. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi ve Ulusal Drama Semineri.  Atölye Notlari. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 245-268
ÜSTÜNDAG, Tülay. (2004) “Yaratici Drama Kursunda Yeniden Izcilerle Olmak…”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi. Genç Izci Dergisi .  Mart,  s: 3

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2004) “II. Yaratici Drama Kursu’nun Degerlendirilmesi”. MEB Okuliçi Beden Egitimi Spor ve Izcilik Dairesi Baskanligi. Genç Izci Dergisi .  Mart,  s: 7-10

ÜSTÜNDAG, Tülay. (2004) “Ögrenmeye Gönüllülük ve Gönüllü Ögrenme”. CEMRE . Kahramanmaras Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Dergisi.  s: 18

WAGNER, Betty Jane and Dorothy HEATHCOTE. (1990). Drama as a Learning Medium. Stanley Thornes, Publishers Ltd. 6 Ed.

WIDDOWS, Joy.(1997).“Supportive and Oppositional Behaviours in Educational Drama”. Researching Drama and Theatre in Education . International Conference. University of Exeter, April 8th-12 th

WILKINSON, Joyce A. (1993). (Edited By). The Symbolic Dramatic Play-Literacy Connection: Whole Brain, Whole Body, Holistic Learning . Consulting Editor Elizabeth Rike. USA: Ginn Press

WOOLLAND, Brian. (1993). The Teaching of Drama in the Primary School . The Effective Teacher Series. UK: Longman Group Ltd.

YAGCI, Çigdem.(1995).“Müzik Egitimi ve Bir Yöntem Olarak Yaratici Drama Iliskisi: Örnek Bir Model Önerisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi.

YASSA, Nevine.(1997).“High School Students’ Involvement in Creative Drama: The Effects on Social Interaction”. Researching Drama and Theatre in Education. International Conference. University of Exeter, April 8th-12th

YEGEN Gülsen. (2002) “Ilkögretimde  Egitim Amaçli Tiyatro Çalismalari”. Ilkögretimde Drama ve Tiyatro . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s: 69-75

YUVANÇ, Ahmet.  (2003). “Öyküden Oyuna Oyundan Sahneye”. Okulöncesinde Drama ve Tiyatro. Türkiye 5. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Atölye Notlari. Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacilik, s.223-236

YÜKSEL, Reyhan.  (2001). “Drama Etkinlikleri ve Önceki Yasantilar”. Dramaya Çok Yönlü Bakis . Olusum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Bulusmasi Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacilik, s. 109-114
GENÇLİK KULÜBÜ VE ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ TÜZÜK


 

Madde 1
Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği, yaratıcı drama çalışmalarının eğitimde, tiyatroda ve sosyal yaşamda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Derneğin kısa adı; ÇDD’dir.
Tanım ve Kısaltmalar
Dernek: Çağdaş Drama Derneği ve GençlikKulübünü,
Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
Disiplin Kurulu: Merkez Disiplin Kurulunu,
Kulüp: Örnek Sahne ve Gençlik Kulübünü ifade eder

 

Merkez
Madde 2

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Dernek genel kurul kararı ile uygun koşullar bulunan il ve ilçelerde şubeler açabilir.

 

Amaç
Madde 3

Derneğin ana amacı; yaratıcı dramanın bağımsız bir ders, bilim, araştırma alanı ve bir yöntem olarak eğitimde, tiyatroda, sosyal yaşamda, tüm bilim ve sanat alanlarında kullanılması ve yaygınlaştırılması konusunda araştırmalar yapmak, yaratıcı dramanın disiplinler arası ilişkisini inceleyerek, nitelikli geliştirilmesi için çaba harcamaktır

 

Amaca Dönük Çalışmalar
Madde 4
Dernek, ana amacını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde şu çalışmaları yapar:

a) Tiyatro ve sahne ile eğitimde drama üzerinde bilimsel çalışmalar, araştırmalar, seminer ve benzeri toplu çalışmalar düzenler, bu doğrultuda yayımlar yapar.

b) Dünyanın bütün ülkelerindeki eğitimde yaratıcı drama çalışmalarını izler, bunlar ile ilişki kurar ve bu çalışmaların ülkemizde yansıtılması için çalışır. Bu tür çalışmalara da katılır. Gerektiğinde alan ile ilgili kurum, kuruluş, vakıf, dernek, çatı organizasyon ve benzerlerine üye olabilir.

c) Eğitimde yaratıcı dramanın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi için girişimlerde bulunur, atölye çalışmaları düzenler; eğitim ve öğretim programlar geliştirir.

d) Özellikle eğitim süreci içindeki çocuk ve gençlerin kendilerini tanıması, iletişim becerilerinin artması, demokratik tutum ve davranışlarının gelişmesi, kişiliklerinin oluşabilmesi, yaratıcı kişiliğe sahip olabilmesi için sağlıklı kişiliğin geliştirilmesi açısından eğitimde drama çalışmalarına öncelik verir.

e)Tüm eğitim, kültür, kurum ve kuruluşları ile başta müzeler, açık alan ve parklar, okul, kurs, yuva, sağlık kurum ve kuruluşları, dershane, eğitim ve kültür evleri, spor kulüpleri, çocuk ve gençlik kulüpleri, eğitsel ve sosyal kuruluşlar, kamplar, tesisler, izcilik kuruluşları ve benzerleri ile iş birliğine girerek drama ders ve atölye çalışmalarının bu merkezlerde etkin biçimlerde uygulanmasına yardımcı olur.

f) Ülkemizde yaratıcı drama çalışmaları odaklı, tüm sanatlar eğitiminin gelişmesini özendirecek kongre, seminer, çalıştay, konferans, panel, yarışma, festival, şenlik vb. düzenlemeler yürütür.

g) Derneği kamuoyuna tanıtmak, üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla çaylar, geceler vb. toplantılar düzenler.

h) Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi bünyesinde veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yetkili organların kararı ile platformlar oluşturur veya amaca uygun oluşturulan platformlara katılabilir. Dernek amacına uygun federasyonlara katılabilir.
ı)Dernek, amacı ile ilgisi bulunan etkinlikleri gerçekleştirmek üzere uluslararası etkinliklerde ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir
i)Dernek tarafından amaca uygun düzenlenen, yürütülen atölye çalışmalarındaki eğitmen, üye, katılımcı ve kursiyerler, Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ifade edilen laiklik ilkesine uygun davranış ve eylemde bulunur.

 

Örgütlenme

Madde 5.
a) Dernek çalışmalarını esas olarak, genel merkezinin bulunduğu Ankara’da sürdürür. Dernek, çalışmaları için gerekli olan örgütlenme biçim ve yöntemlerini yasalara uygun olarak geliştirir.

b) Dernek, genel merkezine bağlı akademi, enstitü, merkez, arşiv ve lokal benzeri düzenlemelere gidebilir.

 

Üyelik
Madde 6.

a)Dernekler kanunu çerçevesinde tiyatro, sahne sanatları ve eğitim bilimleri konusunda çalışmalar yapan, özellikle drama ile eğitime yakından ilgi duyan herkes derneğe üye olabilir.

b)Derneğe üye olabilmek için iki üyenin imzasıyla tamamlanacak üyelik formunun yönetim kuruluna verilmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu, üyelik başvurularını inceledikten sonra bir ay içinde karara bağlar ve üye adaylarına yazılı olarak durumu bildirir.

c)Başvuruları yönetim kurulunca kabul edilen üye, genel kurulda belirlenen üyelik giriş aidatını ve yıllık aidatı birlikte öder.

d)Derneğin etkinlik gösterdiği alanda çalışmış, çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen, ancak çeşitli nedenlerle asıl üye olamayanlar için, yönetim kurulu uygun bulduğu takdirde fahri üyelik verebilir.

e)Derneğin ilgi alanlarına yönelik olarak üstün başarılı çalışmalar yapmış Türk ve yabancı vatandaşlara Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.

f)Dernek üyeliği, Türk vatandaşlarına olduğu kadar ülkemizde bulunan yabancılara da açıktır. Ülkemizde görevli olarak belirli süre için gelen yabancılar da gerekli formaliteleri tamamlayarak derneğe üye olabilirler. Yabancıların üyelik işlemleri yabancılar  için geçerli olan mevzuat çerçevesinde  tamamlanır.

g)Kural olarak her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye, önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Yönetim Kurulu en geç üç ay içinde istifanın kabul ya da reddedildiğini içeren yazıyı üyeye bildirir.

h)Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden, Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları kararlarına uymayan, derneğin adını ilgili kurulların bilgisi, onayı ve izni olmadan kullanan, derneğin iç disiplinini bozan ve çalışmalarını aksatan üyeler hakkında üyelikten çıkarılmak üzere Merkez Yönetim Kurulu işlem yapar.

ı)Üyelikten çıkarılan ya da kendi isteği ile istifa eden bir üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır. Varsa eski aidat borcunu ödedikten sonra yazılı başvuru yaparak yeniden üyeliğe başvurabilir.
i) Aidat borçlarını bir yıl ödemeyen üyeler, derneğe bildirdikleri adreslerine yapılan yazılı bildirime karşın yükümlülüklerini üç ay içinde yerine getirmezlerse üyelikleri kendiliğinden düşer.

j) “Şubelerdeki üye kayıtlarının bir örneği genel merkeze de gönderilir ve genel merkezde şube üyelerinin bulunduğu ayrı bir dosya tutulur.”

 

Giriş, Aidat ve Gelirler
Madde 7
a)Dernekler kanununun öngördüğü sınırlar çerçevesinde her üye derneğe yıllık üye aidatı vermekle yükümlüdür. Derneğe giriş ve  üye aidatlarının miktarı Genel kurul toplantılarında karara bağlanır.
b)Derneğin yıllık aidat miktarı 48 (kırk sekiz) Türk Lirası derneğe üyelik giriş aidatı yıllık aidat miktarının yarısıdır.

c)Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

d)Dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

e)Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve bankalar aracılığı ile olmak şartı ile nakdi yardım alabilir.

f)Dernek, konser, kurs, atölye, eğlence, yemek, çay, piyango, çekiliş, gezi vb. etkinlikler düzenleyebilir; yayın, kaset, plak, CD, albüm, takvim vb. ürünler üretip, bunlardan gelir elde edebilir.

g)Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerinin ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

h)Dernek gelirlerini toplamak üzere, başkan ve genel sayman, yönetim kurulu kararıyla yetkilendirilir, bu kişilere yetki belgeleri almak üzere ilgili birimlere başvurulur.

 

Organlar
Madde 8.

a)Dernek organları, başlıca dört kuruldan oluşur.
1) Merkez Genel Kurulu
2) Merkez Yönetim Kurulu
3) Merkez Denetleme Kurulu
4) Disiplin Kurulu (Merkezde)

b)Derneğin zorunlu organları dışında   merkezde, ihtiyari olarak Bilim Kurulu kurulabilir. Bu kurula, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

c)Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü alanlarda, üyeleri arasından seçerek yardımcı kurulları oluşturabilir.

d)Disiplin Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurul üyeleri arasından 3 asıl 3 yedek üye olarak iki yıllık süre için seçilirler.

 

Merkez Genel Kurulu
Madde 9.

a)Merkez Genel Kurul Toplantısı olağan olarak, iki yılda bir haziran ayında, Ankara’da, dernek üyeleri ve şube delegelerinin katılımı ile yapılır.

b)Dernek üyeleri ve şube delegeleri Merkez Genel Kurulun’da eşit haklara sahiptir.

c)Şubelerden, başkan ile beraber her 20 üye için bir delege, Merkez Genel Kurul toplantılarına üye olarak katılabilir. Merkez Genel Kurulu’na gönderilecek delege sayısı, şubenin üye sayısı 20 rakamına bölünerek belirlenir. Artan rakam 5’ten büyük olduğu takdirde delege sayısı bir artırılır; 5’ten küçük ise dikkate alınmaz.

d)Derneğin çalışmaları açısından zorunlu olan durumlarda yönetim veya denetim kurullarından birisinin çağrısı üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Dernekler Kanunu’nda belirtilen yöntem içinde sonuçlandırılır.

e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

f)Her üyeye Genel Kurul gündemi, çağrı yazısıyla beraber gönderilir. Üyeler yasal koşullara uyarak, yeni konuları Merkez Genel Kurul gündemi için önerebilirler.

g)Merkez Genel Kurulu toplantısı, dernek başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Başkanlık divanı için bir başkan, bir divan başkan yardımcısı, iki yazman olmak üzere dört üye seçilir. Önce gündem görüşülüp oylanır. Ancak toplantıda hazır bulunanlar gündeme eklenmek üzere yazılı önerilerde bulunabilirler.

h)Merkez Genel Kurulu, başkanlık divanının yönetimi altında çalışmalarını yürütür ve tamamlar. Toplantı sonrası işlemleri, yönetim kurulu yerine getirir.

f)Derneğin geleceği ile ilgili kararlarda 2/3 çoğunluk aranır. Diğer konularda ise salt çoğunluk ile karar verilebilir.

 

Merkez Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
a)Merkez Genel Kurul toplantısını yönetecek kişileri seçmek.

b)Gündemi görüşüp karara bağlamak.

c)Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme kurullarının çalışma raporlarını görüşmek, bu raporların aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d)Gerekli gördüğü kurulları oluşturmak.

e)Dönemlik bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak.

f) Adaylar arasından 7 asıl 5 yedek üyeyi Yönetim Kurulu’na, 3 asıl 3 yedek üyeyi Denetim Kurulu’na, 3 asıl 3 yedek üyeyi de Disiplin Kurulu’na seçmek,

g) Gereken durumlarda tüzük değişikliğine gitmek,

h) Şube açılıp kapatılmasına karar vermek,

i) Üyelik konularıyla ilgili itirazları karara bağlamak,

j) Derneğin geleceğiyle ilgili kararlar almak, gerektiğinde bir başka kurum ya da kuruluşa katılmasına; dağılma durumunda taşınır taşınmaz mallarının aktarılacağı kurum ya da kuruluşun belirlenmesine karar vermek,

k)Dernekler Kanunu’nun ve hukuksal düzenlemelerin kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

l)Eğitim ve sanat sorunlarını ele alarak tartışmak ve görüş bildirmek.

 

Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 10

a)Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunun gizli oy ile seçtiği 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.

b)Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu toplantısını izleyen ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer. Diğer üyeler, Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olur.

c)Derneği genel başkan temsil eder ve genel yönetimi yürütür. Başkan yardımcısı ona yardımcı olur ve başkanın yokluğunda başkanın yerine vekalet eder. Genel sayman mali işlerde başkan ile yetkilidir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri yönetim işlerinden, diğeri de eğitsel ve sanatsal çalışmalarla ilgili işlerden sorumlu olur ve çalışmalara katkı sağlar.

d) Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

e)Çalışma programını hazırlar.

f)Merkez Genel Kurulu’nu toplantıya çağırır.

g)Merkez Genel Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu raporlarını görüşüp bu raporlar doğrultusunda gerekli kararları alır ve çalışmaları uygulamaya koyar.

h)Üyelik başvurularını karara bağlar.

ı) Merkez Genel Kurulu’nun şube açılması kararının gereğini yapar.

i)Derneği temsil eder veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

j) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar, şubelerden merkeze aktarılacak veya gereksinime bağlı olarak merkezden şube ya da temsilciliklere  aktarılacak bütçeye karar verir.

k) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir,

l)Danışman, uzman, avukat ve dernek adına çalıştırılacak personeli atar, onlarla sözleşme yapar, onların ücretlerini saptar, gerektiğinde işlerine son verir,

m)Merkez Genel Kurulu’nu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır,

n)Dernek işleyişine ve özellikle komisyonların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlar ve bu yönetmelikleri yürürlüğe koyar,

o)Genel Kuruldan aldığı yetki ile her türlü satın alma, satma ve masraf işlerini yapar,

ö)Dernek adına dava açar, açılacak davalarda husumete ehil olur,

p)Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı alır ve kişilerin yetkilerini saptar,

r)Genel Kurulda alınan kararları yürütür,

s)Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı alır,

ş) Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapar, çalışma alanları ile ilgili yönetmelik-yönergeler oluşturur ve bu doğrultuda alınan kararları uygular,

t) Dernek tüzüğünün, yasaların, iç tüzüğün; kısaca, tüm mevzuatın kendisine verdiği işleri yapar,

u) Şube kurucularına yetki verir,

ü) Dernek etkinliklerini yürütmek üzere Temsilcilikler açar, temsilci belirler,

v) Derneğin amaçları ve işleyişi dışında çalışan Temsilcilikleri kapatır.

y) Şube başkanları  ve temsilcileri ile yılda dört kez toplantı yapar.

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 11
a) Derneği temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir,

c) Yapılan harcamalarda ödeme yetkisini kullanır,

d) Giden tüm yazıları imzalar veya bu konuda genel sekretere yetki verir.

e) Hukuki düzenlemelerin verdiği diğer görevleri yapar.

Genel başkanlık boşaldığında bu göreve genel başkan yardımcısı vekalet eder. Genel başkanlığın boşaldığı tarihten başlayarak bir ay içinde Yönetim Kurulu kendi içinden yeni  genel başkanı seçer.

 

Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
Madde 12
Genel başkan yardımcısı, başkanın olmadığı durumlarda onun görevlerini yerine getirir. Genel başkan ve genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen işleri yapar.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
Madde 13
a) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini hazırlar, toplantı tutanaklarını tutar ve saklar,

b) Dernekteki tüm yazışmaları izler, gelen- giden belgeleri dosyalayıp korur, yetki verildiğinde genel başkan adına imzalar,

c) Şubeler ve temsilcilikler arasında eşgüdüm ve uyum sağlar,

d) Genel başkanın ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine vereceği işleri yapar.

 

Genel Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 14
a) Üye aidatlarının ve derneğin diğer gelirlerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,

b) Günü gelmiş alacakların toplanması için gerekli işlemleri yapar,

c) Zorunlu dosyaları ve defterleri yöntemine uygun olarak tutar,
d) Dernek adına ödemeleri yapmak,  Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vererek ödeme onayı alır, bunların belgelerini saklar,

e) Zorunlu durumlarda gerekli harcamaları yapar ve ilk toplantıda Yönetim Kuruluna yapılan harcamalar konusunda  bilgi vererek onay alır,

f) Derneğin demirbaşlarını korur ve demirbaş defteri tutar,

g) Genel başkan ve Merkez Yönetim Kurulunun vereceği işlerle, yürürlülüğün gerektirdiği diğer işleri yapar.

Merkez Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 15

a) Derneğin tüm çalışmaları ve iç denetim Genel Kurulca seçilecek olan 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan Merkez Denetim Kurulunca denetlenir. Merkez Denetim Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden oy sıralamasına göre üye alınır.
b)Denetim Kurulu Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapıp yapmadığını, defter, hesap ve kayıtları mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında merkez genel kuruluna sunar. 

c) Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kurula bildirir,
d) Merkez Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu’na başvurur, toplantı gerçekleşmezse, 23 Kasım 2004 tarihli 25649 Sayılı yasanın ilgili maddelerine dayanarak mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine başvurur,
e) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Merkez Disiplin Kurulu, Görev ve Yetkileri
Madde 16
a) Merkez Genel Kurulunca 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Seçimden sonraki bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısında kendi arasından başkanını seçer ve diğer iş bölümünü yapar.

b) Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı sevk kararı üzerine, dernek tüzüğüne aykırı davranışları ileri sürülen üyenin yazılı ve sözlü savunmasını alıp görüşünü ekleyerek karar alınmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na iletir.

c) İnceleme, soruşturma konusu olan üyelerden, en geç on beş gün içinde yanıtlanması kaydıyla, savunma ister; savunma geldikten sonra on beş gün içinde dosyayı karara bağlar.

d) Tüzüğe aykırı davranışlardan ötürü üyeler hakkında “uyarma, kınama ve ihraç” gibi disiplin cezaları için Merkez Yönetim Kuruluna  öneride bulunur.

e) Merkez Disiplin Kurulunca önerilen cezalar, Merkez Yönetim Kurulu’nca uygulanır. Üye Merkez Genel Kurulda cezaya itiraz edebilir. Genel kurulunun kararı kesindir.

 

 

Şubeler ve Şubelerin Kuruluşu
Şubeler, dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için genel merkeze bağlı olarak açılır. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur ve bünyesinde organları olan alt birimlerden oluşur.

Madde 17.
a) Şube açılmasına karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

b) Şube açılacak yerde en az üç kişilik Kurucular Kuruluna Merkez Yönetim Kurulunun yetki vermesiyle şube çalışmaları başlar.

c) Şube açılmasına ilişkin iş ve işlemleri, Merkez Genel Kurulu kararına dayalı olarak Merkez Yönetim Kurulu yürütür. Geçici şube yönetim kurulunun üç ay içerisinde, o yerin mülki amirliğine başvurusuyla şube açılmış olur. Merkez Yönetim Kurulunun yetki vermesiyle şube çalışmaları başlar.

d) Şubeler, genel kurullarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlayarak sonuçlarını ve delegelerini genel merkeze bildirmek zorundadır.

e) Şubeler derneğin ana tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda genel merkezin yönlendirmesi ve katkılarıyla çalışmalarını sürdürürler.

f)Merkez Genel Kurulu, amaç dışına çıkan veya yetersiz kalan şubelerin kapatılmasına karar verebilir.

 

Şubelerin Organları
Madde 18
Şube organları başlıca üç kuruldan oluşur.
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu

 

Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 19
a) Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur.b) Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurullarına temsilci ve gözlemci gönderebilir. Temsilci ve gözlemcilerin oy hakkı bulunmaz.

c) Toplantıların tarihlerini ve sonuçlarını on gün içerisinde genel merkeze bildirir.

d) Şube Genel Kurulu toplantı duyurusu, yönetimi, gündemi, işleyişi, görev ve yetkileri konularında tüzüğün Merkez Genel Kuruluyla ilgili kuralları esas almak.

e) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder,

 

Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 20.

a) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

b) Çalışma programlarını ve raporlarını hazırlayıp Genel Kurula sunar,

c) En az ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları konuşup karara bağlar, yılda iki kez şubenin çalışmaları, işleyişi hakkında genel merkeze rapor sunar.

d) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir,

e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirir, aidat gelirlerinin ve diğer gelirlerin  % 10’unu genel merkez’e aktarır (Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin kuruluş, gelişme durumlarına, mali yapıların uygunluğuna bakarak genel merkeze belirtilen oranlarda aktarma yapmaması kararı alabilir).

f) Üyeliğe kabul edilenlerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

g) Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernekler yasasına göre üyeliğini yürütme durumunda kalan üyeleri, karar almak üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderir,

h) Genel Merkez tarafından verilen görevleri yapar,

ı) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları, 10 gün içinde, bulunulan mahallin en büyük mülki amirine bildirir.

i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

Şube Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 21

a) Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilerek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

b) Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayda bir  yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Temsilcilik, Görev ve Yetkileri
Madde 22
Temsilcilik, dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimlerden oluşur.

a) Temsilcilik, yaratıcı drama konusunda yeterliliği bulunan kişilere Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.

b) Temsilci, programlarını ve raporlarını hazırlayıp genel merkeze sunar,

c) Temsilci, derneği bulunduğu yerde temsil eder ve  yaratıcı drama alanında,  dernek adına düzenlendiği atölye, kurs, panel, seminer, konferans vb. tüm etkinlikleri genel merkezin iznine sunup, onay aldıktan sonra gerçekleştirir.

d) Temsilci, yaratıcı drama alanına ve derneğin amacına yönelik tüm etkinliklerini üç ayda bir genel merkeze sunar.

 

Kayıtlar
Madde 23

Dernek merkezinde Dernekler Kanununun ve diğer yasaların zorunlu saydığı tüm defterler ve kayıtlar tutulur. Genel sekreterin gözetiminde tutulan defter ve kayıtlar dernek merkezinde saklanır.

 

Saymanlık İşleri
Madde 24
a) Derneğin merkezde  ulusal bir bankada hesabı bulunur. Merkez Yönetim Kurulu adına başkanın ve genel saymanın imzası ile banka hesap işlemleri yürütülür.
b)Derneğin ödenti alma, yardım toplama, bağış kabul etme, geceler düzenleme vb. gelir sağlayıcı işlemleri de yürürlükteki yasal düzenlemelere göre yapılır. Dernek, lokal veya benzeri bir işletme çalıştırırsa, bu konuda bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi yetkili kılınabilir. Lokal ve benzeri işletmelerin gelir ve giderleri de genel saymanın gözetiminde yürütülür.

 

Örnek Sahne ve Gençlik Kulübü:
Madde 25.

a) Dernek, oyun ve tiyatro teknikleri ve yaratıcı drama yöntem ve teknikleri kullanılarak tiyatro sanatının örneklerinin sergilenebileceği gösteri, şenlik, amatör tiyatro vb. çalışmaları gerçekleştirmek için bir sahne kurabilir.

b) Bu maddenin amacına ulaşmak  için dernek ayrıca çocuklar, ergenler, gençler veya yetişkinlerin katılımıyla yaratıcı drama – amatör tiyatro etkinliklerinin yürütüleceği çocuk kulübü ya da gençlik kulübü kurabilir, Dernekler Kanununun izin verdiği ölçüde bu sahne, bir ticari işletme olarak yürütebilir.

c) Gençlik kulübü,  etkinliklerini yaratıcı drama ve  tiyatro çalışmalarına yönelik olarak yapar.  Gerekli durumlarda dernek Merkez Yönetim Kurulu kararıyla diğer kültür ve sanat dallarında da (modern dans, halk dansları vd.) çalışmalar yapabilir.

d) Gençlik kulübü çalışmaları, dernek adına Merkez Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir kişinin sorumluluğu altında yürütülür ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.

e) Kulübün oyun ve benzeri projelerini dernek yönetim kurulunun belirleyeceği kişi ya da kişiler sürdürür. Dernek dışından gelecek proje önerilerini dernek Merkez Yönetim Kurulu değerlendirmeye alır.

f) Kulüp çalışmalarına katılacak kişilerin yaşı 15-25 arası olarak sınırlıdır.

g) Yapılacak herhangi bir yurt içi veya yurt dışı etkinliğinde bulunmak Dernek Merkez Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

h) Dernek Gençlik Kulübü’ nün diğer etkinlikleri;
-Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma kampları, kampanyalar, tanıtım çalışmaları, sergiler, yarışmalar, şenlik, festival vb.
-Tiyatro ve drama ile ilgili araştırmalar ve bu alanda proje çalışmaları,
-Değişik ülkeler ile değişim programları ve uygulama çalışmaları,

Gençlik alanında konferans, panel, sempozyum ve bunlar gibi eğitim çalışmaları ile bu alanlara yönelik yayın çalışmaları olarak belirlenmiştir.

 

Fesih
Madde 26

Derneğin feshine, derneğin amacına dönük çalışmaları yürütemez bir noktaya sürüklenmesi halinde toplanacak olan Genel Kurul 2/3 çoğunluk ile karar verebilir. Ankara’da benzer amaca en çok yakın olan bir başka dernek veya kuruluşa devredilebilir.

 

Tüzük Boşluğu,
Madde 27

Tüzükteki boşluklarda Dernekler Kanununun ve ilgili diğer kanunların benzer hükümleri uygulanır.
Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilebilir.

 

Borçlanma,
Madde 28
Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
YARATICI DRAMANIN TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ


Çağdaş Drama Derneği, İnci SAN ve Tamer LEVENT öncülüğünde 5 Mart 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. ÇDD drama çalışmalarının eğitimde ve tiyatroda yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak tiyatro ve eğitim ilişkisini incelemek amacı ile kurulmuştur. Yaratıcı Dramanın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi, çocuk ve gençlerde yaratıcı kişilik gelişimini sağlamak ve/veya hızlandırmak bakımından bir öğretim yöntemi ve ayrıca başlı başına bir disiplin olarak yerleşmesini, tiyatroda da bir eğitim yöntemi olarak yaygınca kullanılmasını sağlamak bu konularda araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalara destek olmak, bunun için seminer ve atölyeler düzenlemek de derneğin amaçları arasındadır.

 

inci San tamer levent
Prof.Dr. İnci SAN Tamer LEVENT

San 1936’da Ankara’da doğdu. 1955’de Ankara Kız Lisesi’ni, 1959’da DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Suat ve Samim Sinanoğlu, Yaşar Önen, İrfan Şahinbaş, Melâhat Özgü gibi profesörlerin öğrencisi oldu. 1965’de aynı Fakülte’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Bu bölümde de Ekrem Akurgal, K.Otto-Dorn gibi öğretim üyeleriyle çalıştı. 1965’de Ord. Prof. Suat Kemal Yetkin’in  Sanat Tarihi asistanı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne girdi. 1967’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Güzel Sanatlar Eğitimi asistanı olarak girdi. 1971’de Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1974’de “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1977-1978 yılında Federal Almanya’nın Stuttgart kentinde sanat eğitimi ve pedagojisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Stuttgart Waldorf Pedagojisini inceledi. 1981’de “Sanat Eğitimi Kuramları” adlı tezi ile Sanat Tarihi ve Estetik doçenti ünvanını kazandı.

1978 ve 1979 yıllarında Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Danışma Kurulu’nda, 1983-1986 yıllarında da aynı Bakanlığın Sanat Eserleri Yayın Kurulu’nda çalıştı.

1982 yılından bu yana Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten İnci San, 1974’den bu yana Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini;  20. yy. Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiş ve vermektedir. 1986-1988 yıllarında ayrıca Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Plastik Santlar ve İç Mimari bölümlerinde, lisans ve lisansüstü düzeyde Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi derslerini verdi. 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

1989’da ASSITEJ (Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi’nin kuruluşunda, 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Halen bu derneğin onursal başkanıdır. 1997’de Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)’ni kurdu, başkanlığını yürütmektedir.

1994-1996 öğretim yılından başlayarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmüştür.

İnci San Türkiye’de, Almanya’da ve İngiltere’de, Sanat Eğitimi, Sanat ve Kültür ve Eğitimde Drama gibi konularda pekçok konferans, seminer ve açık oturuma katıldı. Üçünde editör olmak üzere 6 kitabı, 60’tan çok makale ve bildirisi yayınlandı.

Alman Kültür Derneği ve The British Council ile ortak seminerler düzenleyerek etkin işbirliği içindedir.

ASSITEJ, ÇDD, SEDER’le birlikte Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Derneği, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu üyesidir.

Çok iyi Almanca, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Coşkun San ile evli olup, bir kızı vardır.

Tamer Levent 13 Ekim 1950 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar olarak tanınmaktadır.

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversi-tesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parla-mentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YARATICI DRAMANIN TANIMI


Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral değerleri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar
Okulöncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaratıcı Drama ne değildir?
• YD oyun oynama değildir.
• YD tiyatro değildir.
• YD dramatizasyon değildir.

f t g m