• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı

Kurmaca Metinlerden Dramaya

Eğitmen Deniz Devrim Şahin
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 21 Mart Pazar 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Kurmaca Metinlerden Yaratıcı Dramaya

                                                 “Zembereği Boşalan Atölyeler”

Bu atölyenin amacı, kurmaca metinlerin çözümlenmesi ve parçalarına ayırdığımız bu yapılardaki hazır kalıpları kendi atölyelerimizde kullanmaktır.

Gücünü yaşantıdan ve yaşamsal deneyimlerden alan yaratıcı drama alanında dramatik olanı bulmak plan yazımında en çok zorlanılan konular arasında yer alır. Dramatik yapı kurma ile ilgili pek çok formül ortaya konsa da “dramatik olan”ı bulmak ve atölyenin içine yerleştirmek zordur. Yaratıcı drama planlaması yaparken kurmaca metinlerin yapısını çözümleyerek var olanı kendi planlarımıza taşımak ve yeni bir çerçeve kurarak kendi amaçlarımız içine yerleştirmek oldukça işlevsel bir yoldur. Atölyenin ilk üç saatinde kurmaca bir metnin çözümlenmesi ile oluşturulan bir atölyenin uygulamasına yer verilecek sonraki üç saatte dramatik yapı kurmanın esasları üzerine bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Eğitmen Özgeçmişi

deniz devrimLisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalında, birinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Ekonomisi, Planlaması ve Ölçmesi, ikinci  yüksek lisansını Ankara Üniversitesi “Yaratıcı Drama”  alanında tamamlamıştır. Çalışmalarının odağında; alternatif eğitim yaklaşımları, queer drama, dramanın sosyal yaşam içerisindeki etkisi, süreçsel drama yaklaşımı, rol süreçlerinin yapılandırılması konuları bulunmaktadır. Çalıştığı okullarda gençlerle yaratıcı drama çalışmaları yürütmekte; edebiyat, tiyatro, forum tiyatrosu, hak, eşitlik/eşitsizlik, toplumsal cinsiyet algıları, akran zorbalığı, hiyerarşi algısı, eğitimde yaratıcı drama konularında gençlerin dahili olduğu çalıştay, seminer, uluslararası proje ve etkinliklere yoldaşlık etmektedir. Hali hazırda Çağdaş Drama Derneği İstanbul şubesinde bulunan “Bizim Queer Hikayelerimiz” Forum Tiyatro biriminin yürütücülüğünü yapmaktadır.

f t g m