• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı Aynada Kendini Bulmak
Eğitmen Çiğdem Kırak
Atölye Süresi 3 Saat
Atölye Tarih ve Saati 21 Mart Pazar 14:00-17:00
Atölye İçeriği

Yirminci yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen, devrimci bir ressamın hayat hikayesi ve eserleri yaratıcı drama yöntemi ile incelenecektir.

Atölye için gereken malzemeler: Küçük bir ayna, A4 Kâğıdı, Kurşun kalem, silgi.

Eğitmen Özgeçmişi

cigdemkirak28 Mart Aachen (Almanya) doğumlu. Konservatuar, nota- solfej bölümünü 1994 yılında bitirdi. Lisans eğitimini, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi’ nde tamamladı. İlköğretimde kaynaştırma, ilköğretimde drama, tiyatro, halk oyunları, işaret dili, orff yaklaşımıyla yaratıcı müzik, masal anlatıcılığı, etkili iletişim, diksiyon, beden dili, dublaj ve mikrofon oyunculuğu eğitimleri aldı. İki yıl konservatuarda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Okullarda koro şefliği ve halk oyunları eğitmenliği yaptı. 2011’de Çağdaş Drama Derneği’nin 320 saatlik Yaratıcı Drama Eğitmenliği- Liderliği programını bitirdi. Çağdaş Drama Derneği’nin düzenlediği Uluslararası seminer ve kongrelere katıldı. Bu kongrelerde bildiriler sundu. Bursa Temsilciliği’nde, birçok gönüllü çalışmalarda eğitmenlik yaptı, atölyeler yürüttü. Halen, Çağdaş Drama Derneği Bursa Temsilciliği’nde, okul öncesinde, okullarda ve yetişkin eğitiminde yaratıcı drama eğitmenliği görevine devam ediyor.

f t g m