• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı

Öğretmen Neden Role Girer?

Eğitmen Dr. İhsan Metinnam
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 21 Mart Pazar 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Eğitimde drama tarihini okumak için eğitmen ve katılımcının rollerindeki dönüşüme bakmak gerekir. Eğitimde drama tarihinde, “Öğretmenin Role Girmesi (ÖRG)” tekniği kadar eğitmenin ve katılımcının süreçteki rollerini radikal biçimde dönüştürmüş olan bir başka anlayış yok gibidir. ÖRG, eğitimde drama tarihi açısından bir kırılmayı temsil eder. Deyim yerindeyse bir manifestodur. ÖRG, planlama ve uygulamada kullanılan etkili bir teknik olmasının yanı sıra, Dorothy Heathcote sonrası eğitimde drama geleneğinin düşünsel altyapısını da besleyen önemli kaynaklardan bir tanesi haline gelmiştir. ÖRG tekniği ile beraber eğitimde drama süreçleri, gerçek yaşamla ilişkisi daha güçlü kurulmuş bir öğrenmeyi odağına alan, belirlenen hedeflere eğitmen ve katılımcıların “şimdi ve burada” müzakere ederek oluşturdukları bir kurgu yoluyla ulaşılmasını amaçlayan bir kimlik kazanmıştır. ÖRG ile birlikte, planlamada içerik ve bağlamın birlikteliği önemli hale gelmiş, role belirli bir mesafeden bakmak, yapıyı epizodik bir yaklaşımla oluşturmak, kurgunun yapısını drama deneyimi yaşanırken katılımcılardan gelen katkıları da gözeterek biçimlendirebilmek gibi konular tartışmaya açılmıştır. 

Bu atölyede, öğretmenin neden role girdiği sorusuna, eğitimde drama tarihindeki geleneklerin karşılaştırmalı bir çözümlemesinden, ÖRG ile ortaya çıkmış kavramların tartışılmasından ve ÖRG’nin temel teknik olarak kullanıldığı süreçsel drama örneklerinden yararlanarak yanıt aranmaya çalışılacaktır. Atölye sonunda, katılımcıların öğretmenin role girmesi tekniğinin planlama ve uygulamadaki işlevine ve ÖRG’nin tartışmaya açtığı konulara ilişkin temel bir bilgi edinmeleri, eğitmenin role girme becerilerini geliştirmesinin önemi konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Eğitmen Özgeçmişi

Ihsan MetinnamLisansüstü öğrenimini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesindeki yaratıcı drama yüksek lisans programından 2011, güzel sanatlar eğitimi doktora programından 2017 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Sosyal adalet ve eğitimde drama ilişkisi, eğitimde drama yoluyla kültürel temas alanları yaratmak, eğitimde dramanın dönüştürücü ve özgürleştirici olanakları, eğitimde drama tarihi (öncüler, yaklaşımlar, gelenekler vd.) ve eğitimde drama araştırmalarında yöntembilim konuları çalışma alanları arasındadır. Birçok ulusal ve uluslararası eğitimde drama kongresinde, seminerinde ve festivalinde katılımcı ya da eğitmen olarak yer almıştır. Eğitimde drama alanında etkinlik gösteren Çağdaş Drama Derneği ve IDEA’nın (International Drama Theatre and Education Association) yönetim kurullarında görev almış, 2015 yılında İsviçre’de gerçekleştirilmiş olan Avrupa Drama Buluşmalarında (EDERED) atölye eğitmenliği yapmıştır. 2020 yılının Ocak-Mart ayları arasında Almanya’nın Hannover kentinde Almanya Oyun ve Tiyatro Üst Birliği’nin (BAG Spiel und Theater) ve Hannover Üniversitesi’nin davetlisi olarak alanında araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

f t g m