• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı

Yoga, Dans ve Yaratıcı Dramayla Aktif Öğretim Yöntemleri

Eğitmen

Doç.Dr. Necdet Aykaç

Bil. Uzm. Gözde Bacakoğlu
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 21 Mart Pazar 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Yaratıcı drama ile bireyler öğrenme sürecinde birbirleriyle aktif olarak etkileşim içindedir. Yaratıcı dramanın aktif öğretim yöntemleriyle bütünleştirilmesi zengin bir öğrenme süreci yaratmada önemli bir işleve sahiptir.  Aktif öğretim yöntemlerinin uygulama sürecinde yoga tekniklerine yer verilmesi ile de kişinin bedeni ve zihniyle   dengeli bir bağ kurmasına olanak sağlayabilir. Bu sürecin yaratıcı dans ile bütünleştirilmesi bireylerin bedenlerini aktive ederken düşünce ve düş dünyalarını harekete geçirmelerine imkân tanıyabilir. Etkileşimli aktif öğretim yöntemlerinin yaratıcı drama, yoga ve dansla bütünleştirilmesi öğrenme ortamındaki bireylerin yaratıcılıklarının gelişmesinde, motivasyonlarının ve hayal güçlerinin artmasında önemli bir rol oynayabilecektir.  Bu yönüyle çoklu zekâya uygun olarak etkili bir öğrenme ortamı yaratılması için drama liderlerinin ve eğitmenlerin aktif öğretim yöntemlerini yaratıcı drama ile bütünleştirme sürecini yoga ve yaratıcı dans ile keşfetmesi oldukça önemlidir. Bu Atölye de yaratıcı dans ve yoga ile birlikte aktif öğretim yöntemleri yaratıcı drama ile bütünleştirilerek verilecek. Bununla birlikte örnek olay, beyin fırtınası, istasyon, konuşma halkası, balık kılçığı, gösteri, vızıltı 44, kartopu, kavram haritası, eğitsel oyunlar ve kavram kontrolü teknikleri göç teması altında işlenecektir.

Eğitmenlerin Özgeçmişi

naykacEğitmen: Doç. Dr. Necdet Aykaç

1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nden mezun oldu. 1993 Yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans öğrenimini yaptı. 2005 yılında da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde doktora öğrenimini tamamladı. Uzun süre MEB bünyesinde sınıf öğretmenliği, rehber öğretmenliği ve okul müdürlüğü yapan Aykaç 2005 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2007 yılında Muğla Sıtkı koçman Üniversitesinde öğretim üyesi olarak atanan Aykaç Eğitim fakültesinde Drama ve öğretim yöntemleri derslerine girmekte ve alanlarla ilgili kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Aykaç, aynı zamanda 2008 yılından bu tarafa Çağdaş Drama Derneği Muğla temsilciliği Görevini yürütmektedir.


gozdebacakoglu

Eğitmen: Bil. Uzm. Gözde Bacakoğlu

9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Üniversite öğrenimim sırasında modern dans ve salsa ile ilgili eğitimlere katıldı. Modern dans eğ

itimlerime devam etmektedir.2018 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Eğitim Programı ve Öğretimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans öğrenimim sırasında 2014-2016 yılları arasında Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Liderlik Programını tamamladı.  2016 yılında yoga ve mindfulness eğitimlerine katılmaya başladı.  Hatha yoga, yoga terapi, çocuk yogası, hamak yogası, özel ihtiyaçlı çocuklarla yoga, restoratif yoga, yin yoga, çakraların psikolojisi eğitimi, meridyen teorisi ve beş element serisi eğitimi, yetişkinler için mindfulness eğitimi, çocuk ve erkenler için mindfulness eğitimi aldı. 2018 yılında masal anlatıcılığı, yaratıcı dans eğitimleri almaya başladı. Yoga, masal anlatıcılığı ve yaratıcı dans ileri seviye eğitimler almaya devam etmektedir.2019 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Yaratıcı Drama Liderlik Programını tamamladı. 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde Özel Eğitim Bölümünde olan ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

f t g m