• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı

Peter Bruegel Resimleri Üzerinden Disiplinler Arası Yaklaşım ve Yaratıcı Drama İle İlkokul Ders Kazanımları

Eğitmen Ebru Baran
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 21 Mart Pazar 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Bir resim sadece renk, çizgi ve biçimlerden oluşan bir görüntü nesnesi değildir. Biçimlerin görünüşleri anlam ve bilgi üretirler. Eserin kendi dinamikleri, öyküsü ve biçimsel ifadeleri ile bir anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde farklı ders kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir mi?

Sanat eğitimi, kavram ve düşüncenin bütünlüklü geliştirilmesine yönelik farklı derslerin bir arada ve birbirleriyle ilişkilendirilerek bir tema çatısı altında uygulandığı disiplinler arası yaklaşım için öğrenmeyi besleyici, birleştirici, estetik duyarlılığın oluşması ve gelişmesinde bir rol üstlenebilir.

İlkokul ders kazanımlarının disiplinler arası yaklaşım ve sanat eğitiminin iç içe geçmiş olarak yapılandırılmasına yönelik bir atölye çalışmasıdır.

Eğitmen Özgeçmişi

ebrubaran1972 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi Resim Eğitimi bölümü mezunudur. Yeterli sayıda kişisel resim sergi ve karma sergilere katılmışlığı vardır. 2008 yılından beri Çağdaş Drama Derneği’nde gönüllü çalışmakta ve Bodrum’da  drama eğitimlerine devam  etmektedir.. Aynı zamanda  Bodrum’da bir Anadolu lisesinde görsel sanatlar öğretmenliği  yapmakta,  kişisel  atölyesinde doğal taşlarla eserler üretmekte, düşünmek ve okumaya devam etmektedir.

f t g m