• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı

Müzede Drama Etkinliklerinin Yapılandırılması

Eğitmen Bil. Uzm. Songül Başbuğ
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 21 Mart Pazar 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Müzede gizlenen öğrenme yaşantılarını drama yoluyla açığa çıkarmanın yollarını bulmaya çalıştığımız çevrimiçi atölyemizde; Bir ders konusunun öğretiminde müzede drama etkinliklerinin yapılandırması üzerinden tartışmayı başlatacağız. “Müze Öncesi Etkinlikler, Müze Etkinlikleri ve Müze Sonrası Etkinliklerin” planlamasında önemli noktaları birlikte keşfedeğiz. Yanımızda getirdiğimiz bir ders kazanımına uygun; müzede drama etkinlikleri tasarlayıp, örnek planlamalar görerek ceplerimiz dolu, öğrencilerimizi müzelerle buluşturmanın heyecanı ile ayrılacağız.

Eğitmen Özgeçmişi songul

Songül Başbuğ 1990 yılından bu yana Milli eğitim Bakanlığı’na Bağlı devlet okullarında sınıf öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans Programlarını bitirmiştir. 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi “ Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Emeği” ,“Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama” ve 25.Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi “ Sosyal Bilgiler /Müze ve Yaratıcı Drama” konulu atölye eğitmenliği yapmıştır. Ayrıca Çocuk Müzeleri ve Yaratıcı Drama- Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri Semineri kitabında “İlköğretim Okullarında Müze Çalışmalarının Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yapılandırılması” bölümünü yazmıştır. “T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşlenmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri” ve“Müzede Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Başarılarına Etkisi” isimli ortak yazarlı araştırma makaleleri bulunmaktadır.

Çocuk ve Ergenler ile Drama,  Sosyal Bilgiler/ Hayat Bilgisi Öğretimi- Yaratıcı Drama,  Müze ve Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama ile Kadın Çalışmaları uzmanlık alanlarıdır.

f t g m