• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı

Okul Öncesinde Drama: Ben Sopa Değilim!

Eğitmen Bil. Uzm. Nardane Ece BÜLBÜL
Atölye Süresi 3 Saat
Atölye Tarih ve Saati 20 Mart Cumartesi 10:00-13:00
Atölye İçeriği

Bu atölyenin amacı, gelişim açısından özel bir dönem olan okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, motor ve dil gelişiminin desteklenmesinde yaratıcı drama yönteminin rolü ve gerekliliğini ortaya koymaktır. Atölye ile çocuklar için vazgeçilmez olan “Oyun Dili”nin önemi ve yaratıcı drama yoluyla öğretim sürecinde nasıl kullanılabileceği vurgulanmaya çalışılacaktır.

Atölye sürecinde süreç, oyun ve nesne odaklı bir oturumdan yola çıkılarak yaratıcı drama çalışmaları çeşitli ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi tekniklerle etkinlikler yapılacaktır. Kaybolan “oyun dili” ni bulmaya çalışırken, nesne ve süreç en büyük yardımcımız olacak.

Atölye sonrasında katılımcıların okul öncesi eğitim etkinliklerini düzenleme ve uygulamada kullanabilecekleri yaratıcı drama yöntemine ilişkin amaç ve kazanım belirleme, öğrenme süreçleri için gereksinim duyabilecekleri araçlara karar verme ve uygulama sonrası değerlendirme aşamalarına ilişkin deneyimler kazanmaları beklenmektedir.

Eğitmen Özgeçmişi

nardaneeceLisans öğrenimini 2005 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans derecesi aldı. Halen Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında, okul öncesinde drama, sosyal beceri eğitimi, okul öncesinde oyun öğretimi, anne – baba eğitimi bulunmaktadır. 2014 yılından itibaren Çağdaş Drama Derneği bünyesinde eğitmenlik yapmaktadır. 2019 Yılından İtibaren Çağdaş Drama Derneği Edirne Temsilciliğini yürütmektedir. Edirne Plevne İlkokulunda Ana Sınıfı öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

f t g m