• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı Doğa ve İnsan Hikayeleri Etkileşimi: Türküler
Eğitmen Meryem Çolak Keskin
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 20 Mart Cumartesi 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Yaratıcı drama, tematik bütünlük içinde incelemek istediğimiz alanı farklı açılardan ele almada eğitmene sınırsız seçenek sunar; katılımcıyı öğrenme kazanımına farklı yollardan ulaştırır, hatta şaşırtır. Somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan sözlü gelenekler ve anlatımlar, ait oldukları toplumların, yörelerin izlerini taşır. Bu atölyede iklim, yeryüzü şekilleri, coğrafya, fiziki koşullar, insan ilişkileri ve toplumları derinden etkileyen hadiselerin sözlü edebiyat ürünlerinden türkülerin oluşumuna etkisini inceleyeceğiz.  Afrika’dan Amerika’ya tarım işçisi olmak için götürülenlerin isyanlarını dile getirdikleri Blues’u, uzayan göç yollarıyla Anadolu’ya gelenlerin iç sesleri olan Bozlak’ı, Çukurova’yı ve diğerlerini anlamak için bir yolculuğa çıkacağız.

Eğitmen Özgeçmişi

meryem2004 yılında ‘Sınıf Öğretmenliği’, 2019 yılında ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. ‘Eğitim Programları ve Öğretim’ alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. İlkokulda ‘Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Beden Eğitimi’ derslerinde drama çalışmaları, okul öncesinde drama ve 2006 yılından bu yana çocuklarla tiyatro çalışmaları yapıyor. Yetişkinlerle yürüttüğü ‘Çocuk Edebiyatı ve Drama’ konulu çalışmaları, ‘MEB Hizmet İçi Eğitimleri’, ‘TÜBİTAK Projeleri’ ile çok sayıda gönüllü çalışmada drama eğitimleri vermeye ve almaya devam ediyor. 2014 yılında başladığı Yaratıcı Drama Eğitmenliğini Çağdaş Drama Derneği Hatay Temsilciliği’nde sürdürüyor. Yaşam boyu süren öğrenme macerasında dramanın en iyi yol arkadaşı olduğuna inanıyor.

f t g m