• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı Fen Derslerini Drama İle Severek Kolaylıkla Öğreniyorum
Eğitmen Doç.Dr. Pınar Özdemir Şimşek
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 20 Mart Cumartesi 10:00-17:00
Atölye İçeriği

İlkokul ve Ortaokul Fen Bilgisi Derslerinde Drama’nın Yöntem Olarak Kullanımı

Bu atölyenin amacı, Fen Eğitiminde yaratıcı dramanın yöntem boyutuyla kullanımına yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Fen Derslerinin ve drama yönteminin benzer özelliklerinden yola çıkılarak Fen derslerinin daha etkili geçmesi, öğrenciler tarafından severek öğrenilmesi, öğrenilen bilginin kalıcılığının sağlanması amacıyla Fen Eğitiminde drama yönteminin kullanımı ele alınacaktır. Atölye sürecinde, tanışma odaklı yapılandırılmış bir oturumdan yola çıkılarak yaratıcı dramayla ilgili kavramların ve tekniklerin Fen Eğitimi ile ilişkilendirilmesi, rol oynama ve doğaçlama tekniklerinin Fen Eğitiminde kullanımı ele alınacaktır. Fen Eğitiminde kullanılan yeni yaklaşımlarla drama yönteminin kullanımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Son olarak Fen Eğitiminde farklı konu ve kazanımlara yönelik uygulama örnekleri tartışılacaktır.

 Eğitmen Özgeçmişi

PinarOrtadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde 1999 yılında lisans eğitimini bitirdi. 2002 yılında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimini, 2007 yılında ODTÜ Biyoloji Eğitimi alanında doktora eğitimini tamamladı. 

2006 yılında yaratıcı drama eğimini tamamlayarak fen eğitiminde yaratıcı drama uygulamaları konularında tez, makale ve proje çalışmaları yürüttü ve yayınladı. Çağdaş Drama Derneği’nde 2003 yılından itibaren gönüllü çalışma, yönetim kurulu üyeliği, liderlik, danışmanlık gibi görevler yürütmüştür. Halen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak çalışmaktadır ve Çağdaş Drama Derneği yönetim kurulu üyesidir. 

f t g m