• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2021 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ

Atölye Başlığı Çevrimiçi Araçlarla Drama Ders Planının Uygulanması
Eğitmen Öğr. Gör. Elif Özcan
Atölye Süresi 6 Saat
Atölye Tarih ve Saati 20 Mart Cumartesi 10:00-17:00
Atölye İçeriği

Gelişen teknoloji, süre gelen pandemi ve dönüşen hayat koşulları, uygulamalı alanları da kapsamak üzere yaşamımızın merkezinde pek çok değişime neden olmuştur. Sınıflardaki fiziksel bir arada oluşlar, son zamanlarda yerini ekran üzerindeki buluşmalara bırakmıştır. Bu süreç de, eğitimin her alanında olduğu gibi, hem yöntem, hem disiplin hem de sanat eğitimi boyutuyla yaşamlarımızda önemli bir yere sahip olan drama alanında da yeni atılımların gerçekleşmesi ihtiyacını doğurmuştur. Yeni atılımlar ile uzaklar yakın olmuş, web 2.0 araçları başta olmak üzere drama, çevrimiçi boyutuyla yaşamamızda kendine yer bulmuştur. Bu atölye sürecinde, çevrimiçi araçlarla drama ders planlamaları üzerine bir buluşma gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Atölye sürecimizde, geliştirilen bir ders planı uygulamalarla deneyimlenirken, çevrimiçi araçların nasıl kullanıldığına ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin fikir üretimleriyle zenginleşerek, bir ders planının geliştirilmesi sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Isınma-Hazırlık, Canlandırma ve Değerlendirme aşamalarında fayda sağlayacak web 2.0 araçlarının kullanımlarına uygulamalı olarak yer verilecektir.

Eğitmen Özgeçmişi Elif Özcan, ilk ve orta öğretimini Bilkent Üniversitesi Müzik Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu (2002) ve Lisesi’nde (2004) tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Müzik Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden (2008) mezun oldu. 2017 yılında Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği programını tamamladı. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda yüksek lisans eğitimini (2018) tamamladı. 2019 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli animasyonlar ve çizgi filmlerde karakter seslendirmeleri yapmaktadır. Yaratıcı drama, sanat eğitimi ve oyun yoluyla müzik eğitimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

f t g m